Siirry sisältöön

Nuorten liikuntaneuvonnan ja monialaisen yhteistyön kehittäminen

Tsemppaa hyvä fiilis -hankkeessa vähän liikkuville ja syrjäytymisvaarassa oleville NEET-nuorille kehitettiin liikuntaneuvontaa. Liikuntaneuvonta koottiin huomioiden asioita, joita nuoret itse ovat nostaneet esille nuorten ja palvelujen kohtaamisesta. Liikkumisen ohjaamisen lisäksi nuoria ohjattiin kokonaisvaltaisesti terveyden eri osa-alueilla.

Liikuntaneuvonnan vaikutuksia arvioitiin laajasti ja vaikutusten arvioinnin perusteella liikuntaneuvonnassa olleiden nuorten keskimääräinen hyvinvointi lisääntyi. Kustannusten tarkastelu osoitti, että hyvinkin intensiivinen nuorten kohtaaminen ja yksilöohjaus on kustannuksiltaan huomattavasti alhaisempaa kuin arviot nuorten syrjäytymisen kustannuksista.

Toiminnan siirtyessä korjaavista toimenpiteistä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin kustannussäästöä syntyy todennäköisesti vielä enemmän.

Mitä huonommin julkiset palvelut kohdistuvat NEET-nuoriin, sitä varhaisemmassa vaiheessa ja kauemmas nämä nuoret saattavat syrjäytyä. Tulevaisuuden päätösten tekemisen tueksi tarvitaankin oikeanlaista näyttöä – kustannusten ja vaikutusten arviointia, jotta päätökset voidaan perustaa tietoon.