Siirry sisältöön
kaksi henkilöä tutkii kirjaa kaiteen vieressä.
Juttutyyppi  Ilmiö

Romanien osallisuus: Hankkeet pähkinänkuoressa

Diakonia-ammattikorkeakoulu hallinnoi kahta vuonna 2016–2018 toteutettavaa valtakunnallista hanketta, joiden avulla tuetaan Suomen romanien mahdollisuuksia kouluttautua ja päästä mukaan työelämään.

  • Hankkeissa edistetään laajemminkin Suomen romanien osallisuutta, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.
  • Nevo tiija – uusi aika -hanke pureutuu työllisyyteen liittyviin kysymyksiin tarjoten tukea ja ohjausta työllisyyspoluilla romaneille, yrittäjille, palveluntuottajille, viranomaisille ja päättäjille.
  • Osana Nevo tiija -hanketta toteutettiin Työnimi-kampanja. joka nostaa esiin romanien kokemaa syrjintää työelämässä.
  • Tšetanes naal – koulutuspoluilla -hankkeessa madalletaan kynnystä hakeutua koulutukseen ja vahvistetaan integroitumista yhteiskuntaan. Opettajille ja päättäjille tarjotaan myös tietoa romanikulttuurista.
  • Molempia hankkeita on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto. Kotimainen rahoittajataho Nevo tiijalla on sosiaali- ja terveysministeriö (STM), ja Tšetanes naalilla Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM).
  • Tiiviissä yhteistyössä toimineita, valtakunnallisia hankkeita hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu eli Diak. Mukana työssä on lukuisia kaupunkeja, oppilaitoksia ja romanijärjestöjä eri puolilta Suomea. Katso kaavio

Tunnuslukuja ja tuloksia

Suomessa asuu noin 10 000-13 000 romanitaustaista henkilöä. Luku perustuu arvioon, sillä Suomessa ei tehdä etnistä tilastointia.

Koulutus

Peruskoulusta valmistuu jo noin 80 % (Lähde OPH)

Ammattikoulutukseen hakeutuu tietyille aloille romaniväestöä, mutta lukio toisen asteen valintana sekä jatkokoulutus korkeakoulutus (AMK tai yliopisto) on yhä harvinaista.

Diak ja Tšetanes naal -hanke on pyrkinyt sujuvoittamaan koulutuspolkuja hanketyöllä (tukipajat ja erilaiset tukimallit osatoteutuspaikkakunnilla) sekä esim. korkeakoulutuksessa aliedustettujen erillishauilla Diakissa sosiaali- ja terveysalalla (romanit ja maahanmuuttajat).

Työllisyys

Työttömyys romanien keskuudessa on yleistä, ja romanit kokevat kohtaavansa syrjintää työnhaussa esimerkiksi romaninimen perusteella. Nuoren romaniopiskelijan opintoja voi haitata myös esimerkiksi vaikeus saada opintoihin pakollisena kuuluvaa työharjoittelupaikkaa.

Hankkeiden toimilla romanien työllisyyttä on edistetty välillisesti monin toimin. Suoria työllistymis- ja koulutusvaikutuksia voidaan esittää lisäksi ainakin seuraavat (1.9.2018 mennessä):

Koulutus/opiskelu
87

Työllistyneiden kokonaismäärä
144

josta oppisopimuksia
16

Yrityksen/toiminimen perustaneita
7

Työkokeilijat
22

Mentorointiohjelma – työllisyyttä edistävä
14

 

Yhteys

  • Projektipäällikkö Mertsi Ärling / Nevo tiija: mertsi.arling@diak.fi, puh. 040 509 2307
  •  Projektipäällikkö Mari Rask / Tšetanes naal: mari.rask@diak.fi, puh. 050 512 8260
  •  TKI-viestinnän asiantuntija Niina Mäenpää: niina.maenpaa@diak.fi, puh. 040 507 6260