Siirry sisältöön
kaksi hymyilevää naista, toisesta näkyy profiili ja vihreää paitaa, toisesta vain kasvot.

Mikä Dialogi?

Dialogi on Diakonia-ammattikorkeakoulun verkkomedia, joka tekee näkyväksi Diakin asiantuntemusta, vahvuusalueita ja tuloksia kiinnostavasti ja vaikuttavasti. Diakin strategisia vahvuuksia ovat:

  • Selkärankana sivistys. Tarjoamme työkaluja mielekkään elämän ja laadukkaan työn rakentamiseen. Tuemme kestävää elämäntapaa ja hyvinvointia. Vahvistamme kansainvälisiä osaamisverkostoja.
  • Ytimessä uudistuva eettisyys. Sitoudumme inhimilliseen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Tunnistamme maailman hätää ja ratkaisemme sosiaalisia ongelmia. Ratkomme uusien teknologioiden ja työtapojen mukanaan tuomia eettisiä kysymyksiä.
  • Supervoimana moninaisuus. Lisäämme sosiaalista osallisuutta ja yhteiskunnallista integraatiota. Edistämme uskonto- ja kulttuurilukutaitoa sekä sovintotyötä. Etsimme ratkaisuja monimutkaistuvan maailman kysymyksiin.
  • Valttina osaaminen yhteisvoimin. Kehitämme opiskelijalähtöisiä oppimisen ekosysteemejä ja alustoja valtakunnallisesti. Mahdollistamme joustavat oppijan polut ja monimuotoiset oppimistavat. Panostamme kohtaamisosaamiseen.

Dialogissa herätetään keskustelua ja otetaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin.

Dialogissa julkaistaan ilmiöjuttuja, henkilökuvia, ammatillisia artikkeleita, blogitekstejä ja julkaisuja. Ilmiöjutut pureutuvat ajankohtaisiin aiheisiin ja ilmiöihin. Henkilöjutuissa esitellään yhteiskunnallisia vaikuttajia, Diakin alumneja ja asiantuntijoita. Ammatillisissa artikkeleissa ja blogiteksteissä  Diakin asiantuntijat, sidosryhmien edustajat ja opiskelijat kirjoittavat omista tutkimusalueistaan ja niihin liittyvistä aiheista. Dialogissa pääset tutustumaan myös Diakin julkaisusarjoissa julkaistuihin teoksiin.

Dialogissa julkaistaan teemakokonaisuuksia ja yksittäisiä juttusisältöjä.

Diak on suurin sosiaalialalla

Diakonia-ammattikorkeakoulu on Suomen suurin sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä ja vastaa yli 90 prosentista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian ja nuorisotyön virkoihin kelpoistavasta ammattikorkeakoulutuksesta.

Diakin tavoitteena on maailma, joka on kaikille hyvä. Diak pyrkii toiminnallaan lisäämään osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, ehkäisemään köyhyyttä ja huono-osaisuutta, sujuvoittamaan asiakkaidensa palvelupolkuja sekä kehittämään alojensa palveluita ja palvelujärjestelmiä.

Dialogia ohjaavat Diakin arvot, joiden mukaan Diak on:

  • Rohkeasti rakentava. Haastamme yhteiskuntaa ja itseämme muutokseen. Tarvittaessa uimme vastavirtaan ja teemme toisin.
  • Hyvän maailman puolustaja. Kaikki tekemisemme tähtää entistä inhimillisempään ja kestävämpään maailmaan. Etsimme, näemme ja teemme hyvää.
  • Reilusti kohtaamalla. Kristillisyys näkyy meillä siten, että kohtaamme avoimesti ja rehellisesti kaikki ihmiset ja tilanteet. Jokainen ihminen on meille lähimmäinen.

Lue lisää Diakista!