Siirry sisältöön
Julkaisun liitekuva 3

10 tarinaa nuoruudesta ja tuen tarpeista – nuorten ajatuksia palveluiden kehittämiseksi

Uusi julkaisu on kokoaa nuorten aikuisten näkemyksiä tuen tarpeista hyvinvoinnin eri osa-alueilla ja eri tilanteissa. Näkemykset on muotoiltu kymmeneksi tyypilliseksi tarinaksi, joihin on rakennettu tukipolkuja siitä, miten eri tilanteissa olisi voitu toimia toisin.

Nuoret tarvitsevat monenlaista tukea elämän eri osa-alueilla. Palvelut voivat vaikuttaa pirstaleisilta, ja niihin hakeutuminen sekä oikean palvelun löytäminen on vaikeaa. Yleisiä ovat myös kokemukset vähättelystä ja epäasiallisesta kohtelusta.

Nuorten toiveissa korostuu ”kolme koota”: kohtaaminen, kuuntelu ja kannustaminen. Näiden lisäksi toivotaan kokonaisvaltaisuutta, inhimillistä kohtelua ja aitoa välittämistä sekä rinnalla kulkemista. Erityistä tukea tarvitaan mielen hyvinvointiin ja mielenterveyden ongelmiin. Selkeämpää tietoa ja parempaa opastusta kaivataan esimerkiksi taloudenpidosta, tuista, asumisesta ja ammatinvalinnasta.

Tähän julkaisuun on koottu nuorten aikuisten näkemyksiä tuen tarpeista hyvinvoinnin eri osa-alueilla ja eri tilanteissa. Hanketyöntekijät jututtivat 3X10D-elämäntilannemittarin avulla eri taustaisten nuorten aikuisten ryhmiä neljässä kaupungissa. Keskustelut on muotoiltu kymmeneksi tyypilliseksi tarinaksi, joihin on rakennettu tukipolkuja siitä, miten eri tilanteissa olisi voitu toimia toisin. Hankkeessa huomattiin, että erityisesti kolmatta sektoria ja vertaistukea voitaisiin hyödyntää entistä paremmin.

Julkaisu liittyy Diakonia-ammattikorkeakoulun hankkeeseen Nuorten kevyet palvelupolut – 3X10D, johon on saatu STEA-avustusta.