Siirry sisältöön
Julkaisu

3X10D® -elämäntilannemittarin kehitystyö 2015–2019

3X10D-elämäntilannemittari on työväline, joka on kehitetty vahvistamaan asiakkaan ääntä sekä helpottamaan moniammatillista ja -alaista yhteistyötä. 3X10D-elämäntilannemittarista syntyvä tieto korostaa vastaajan omia toiveita tulevaisuuden suhteen ja toimii systemaattisena keskustelun avaajana asiakastyössä. Mittari toimii myös oman elämäntilanteen itsearviointivälineenä.

Tässä julkaisussa kuvataan 3X10D-elämäntilannemittarin rakentamisen tausta, tavoitteet ja alkuvaiheen käyttökokemukset sekä arvioidaan työvälineen mahdollisuuksia tuottaa kepeydestään huolimatta oikeaa tietoa. Alustavien kokemusten perusteella elämäntilannemittarille on suuri tarve, ja se näyttää toimivan tiedon tuottajana ja asiakastyön systematisoijana eri aloilla.

Alun perin elämäntilannemittari kehitettiin vuosien 2015 ja 2016 aikana valtiovarainministeriön rahoittamassa kuntakokeiluhankkeessa Kuopiossa. Tuolloin tarvittiin työvälinettä monia palveluita tarvitsevien 16–29-vuotiaiden nuorten tuen parantamiseksi. Myönteisten kokemusten siivittämänä työvälineestä laadittiin myös versiot erityisesti kouluterveydenhuollon tarpeisiin. Kaikki versiot ovat mahdollisimman lyhyitä ja helppokäyttöisiä kuitenkin niin, että ne antavat laaja-alaisesti tietoa vastaajan elämästä.