Siirry sisältöön
Ihmisiä pöydän ympärillä, kansikuva.

Digi- ja kielitaidoilla osallisuutta – Digillä opin portaille -hankkeen tuloksia

Digilla opin portaille -hankkeen kohdejoukkona oli maanhanmuuttajataustaiset naiset ja hankkeen aikana keskityttiin suomen kielen ja digitaitojen vahvistamiseen. Tässä julkaisussa kuvataan hankkeen tuloksia.

Maahanmuuttajataustaisten naisten työllisyysaste on matalampi kuin suomalaistaustaisten naisten. Ero on suurempi kuin vastaava ero miesten kohdalla. Tätä selittävät esimerkiksi naisten puutteelliset suomen kielen taidot ja digitaidot. Digilla opin portaille -hankkeen kohdejoukkona oli maanhanmuuttajataustaiset naiset ja hankkeen aikana keskityttiin suomen kielen ja digitaitojen vahvistamiseen. Tässä julkaisussa kuvataan hankkeen tuloksia.

Julkaisu jakaantuu neljään osaan. Ensimmäinen osa avaa hankkeen toimintaa sekä hanketiimin ja opiskelijaharjoittelijoiden kanssa tehtyä yhteistyötä. Julkaisun toisen osan artikkeleissa kuvataan käytännön esimerkkejä digitaitojen opettamisesta sekä pohditaan digirohkeuden ilmenemistä ja sen vahvistamisen keinoja. Julkaisun kolmas osa paneutuu kielitaidon vahvistamiseen. Artikkeleissa tarkastellaan kielitaidon merkityksellisyyttä osallisuuden näkökulmasta, kuvataan hankkeessa toteutettuja koulutuksia sekä esitellään monikielisiä kielen oppimisen tueksi tuotettuja materiaaleja.

Julkaisun neljäs ja viimeinen osa keskittyy koulutus- ja uraohjaukseen. Artikkeleissa esitellään hankkeessa tuotettuja materiaaleja koulutus- ja uraohjaukseen sekä kerrotaan hankkeen tarjoamasta voimavaraistavasta ohjauksesta ja vahvuustyöskentelystä. Julkaisun lopussa on liitteenä lyhyt esittely hankkeessa tuotetuista monikielisistä ja selkokielisistä materiaaleista, jotka ovat avoimesti saatavilla verkossa.