Siirry sisältöön

Globaalikyvykkyys asiantuntijuuden rakennusaineena – Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen kehittämistehtävien satoa

Julkaisu kuvaa globaalikyvykkyyden merkitystä tulevaisuuden työelämässä, sekä sen keskeisimpiä ajankohtaisia kehittämistehtäviä.

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus saavat uudenlaisia merkityksiä ja sisältöjä, kun ilmiöitä tarkastellaan globaaleista riippuvuuksista ja ihmisten elämismaailmasta käsin. Kaikki ovat riippuvaisia toisistaan. Globaalikyvykkyys on yksittäisten yhteiskunnallisten kysymysten tarkastelua osana laajoja ja monitieteellisiä globalisaation teemoja. Tarkastelun näkökulma voi olla yksilön, yhteisön edustajan tai oman alansa ammattilaisen.

Tulevaisuuden työelämässä globaaliosaaminen korostuu. Julkaisu koostuu neljästä Monikulttuurisen asiantuntijan erikoistumiskoulutuksessa syntyneestä kehittämistehtävästä.

Kehittämistehtävien aiheet käsittelevät kotoutumista eri teemojen kautta. Esille tulevat rasismin puheeksi ottaminen, kotiäitien ryhmätoiminta, yhdenvertaisuus ja osallisuus. Pakolaiskriiseiksikin kutsutut vuodet 2014–2016 olivat kurssin toteutusaikana jo tasaantuneet ja katseet kohdistuivat toimintojen kehittämiseen, yhdentämiseen ja tasa-arvoisempaan kohtaamiseen nyt ja tulevaisuudessa.