Siirry sisältöön
Julkaisu

Harjoittelu ammattitaitoa edistämässä – kartoitus ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta sosionomikoulutuksessa

Työn monipuolistuminen asettaa vaatimuksia sosionomikoulutuksen harjoittelun kehittämiselle.

Julkaisuun on koottu vuoden 2021 alkupuolella tehdyn sosionomikoulutuksen harjoitteluja koskevan kartoituksen tulokset. Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston tekemällä kartoituksella luotiin kokonaiskuva sosionomikoulutuksen harjoittelun määrästä ja sisällöstä sekä järjestämisestä. Lisäksi selvitettiin harjoittelujen järjestämisen hyviä käytäntöjä ja kehittämistarpeita sekä sitä, pitäisikö sosionomikoulutuksen harjoittelulle laatia valtakunnallinen suositus. Kyselyyn vastasivat kaikki 20 ammattikorkeakoulua, jotka järjestävät sosionomikoulutusta.