Siirry sisältöön
Puheenvuoro 25 -julkaisun kansikuva.

Henkilökohtaisen budjetoinnin taloudellisen arvioinnin toteutettavuus ja alustava arviointisuunnitelma

Mitä henkilökohtaisen budjetoinnin kustannusvaikuttavuudesta tiedetään?

Henkilökohtainen budjetti on rahasumma, jonka ihminen voi käyttää omaehtoisesti tarpeitaan vastaavaan tukeen ja palveluihin sovittujen reunaehtojen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sekä kansainväliset että suomalaiset kokemukset henkilökohtaisesta budjetoinnista ovat pääosin hyviä, mutta tutkimustietoa henkilökohtaisen budjetoinnin kustannus-vaikuttavuudesta on vähän. Tässä julkaisussa esitellään kaksi erilaiseen tutkimusasetelmaan ja aineistoon perustuvaa alustavaa tutkimussuunnitelmaa, jotka voisivat tuottaa kustannusvaikuttavuutta arvioivaa tietoa henkilökohtaisesta budjetoinnista.

Julkaisu on tarkoitettu päätöksentekijöille, käytännön toimijoille ja kehittäjille lisäämään tietoa kustannus-vaikuttavuudesta ja taloudellisen arvioinnin edellytyksistä sekä siitä, mitä henkilökohtaisen budjetoinnin kustannus-vaikuttavuuden tutkimisessa tarvitaan.