Siirry sisältöön

Hyvinvointia korkeakouluopiskelijoille – ratkaisuja opiskelijahyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi

Tässä julkaisussa kuvataan korkeakoulujen, opiskelijakuntien ja järjestöjen yhdessä kehittämiä, kokeilemia ja pilotoimia ratkaisuja opiskelijan hyvinvoinnin tukemiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Julkaisu on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman valtakunnallisen Ohjauksella hyvinvointia -hankkeen loppuraportti.

Artikkelikokoelma jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa kertoo hankkeen yhteiskehittämisestä. Siinä käsitellään hankkeessa tehtyjen opiskelijakyselyjen tuloksia. Artikkelien teemoina ovat myös varhaisen tuen tunnistaminen ja erilaiset oppijat. Toinen osa avaa vertaistoiminnan merkitystä ja eri muotoja korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamisessa. Artikkeleissa käsitellään muun muassa vertaistuutori-toimintaa ja kuvataan sitä, miten opiskelijat voivat itse osallistua vertaistuen tarjoamiseen. Kolmas osio esittelee hankkeessa toteutettuja pilottikokeiluja opiskelijahyvinvoinnin edistämiseksi.

Julkaisussa esitellään hankkeen aikana syntyneitä tuotoksia: varhaisen tuen tunnistamisen opas henkilöstölle, webinaarisarja henkilöstölle ja opiskelijoille, tuutoripaketti sekä opiskelijoille hyvinvoinnin verkkokurssi. Esitellyt ratkaisut ovat helposti käytettäviä ja sovellettavia matalan kynnyksen menetelmiä ja toimintatapoja opiskelijahyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen.