Siirry sisältöön
Julkaisu

Islamtaustaista ääriajattelua kohtaamassa: Dialogi ja uskonnollinen motivaatio

Islamtaustainen ääriajattelu asettaa haasteen eri taustoista tulevien yhteiselämälle ja dialogille. Radikalisoitumista selitetään yleensä syrjäytymisellä, ja uskonnollisen motivaation merkitys usein sivuutetaan. Radikalisoitumisen ehkäisemisessä avainasemassa on uskonnollisten yhteisöjen uskontulkinta ja valmius dialogiin.

Kirjassa analysoidaan ääriajatteluun liittyviä ilmiöitä ja pyrkimyksiä. Islamilainen propaganda syyttää suomalaisia islamofobiasta ja samalla haluaa muuttaa yhteiskuntaa sharian mukaiseksi. Ääriajattelun kitkemisessä tärkeää on ihmisen yksilöllinen kohtaaminen ja ohjaus sekä yhteisöllinen vuorovaikutus.

Tutkimus tarjoaa yllätyksiä muun muassa uskontoaiheisista viharikoksista, suomalaisten suhtautumisesta muslimeihin ja viranomaisten ääriliikkeitä koskevasta raportoinnista. Maltillisista islamilaisista yhdyskunnista on löydettävissä rakennuspuita muslimien integroitumiseksi ja yhteisen suomalaisuuden rakentamiseksi.

Uskonnollinen motivaatio ja dialogi teoksen läpäisevänä teemana selvittävät kohtaamisen mahdollisuuksia ja rajoja yhteiskunnallisesti herkällä alueella.