Siirry sisältöön

Jatkuvan oppimisen koulutukset ja osaamisen kehittämistarpeet sosiaalialalla

Työelämän osaamisen tulee olla ajantasaista ja sitä tulee kehittää työelämän muutoksia ja uudistuksia ennakoiden. Elinikäisen oppimisen käsitteen rinnalla tai sen sijaan käytetään yhä enemmän jatkuvan oppimisen käsitettä. Jatkuvaa oppimista käsittelevissä kannanotoissa painotus on työikäisten opiskelu- ja oppimismahdollisuuksissa.

Julkaisussa vastataan sosiaalialalla työskentelevien näkemysten perusteella kahteen kysymykseen 1) miten jatkuvan oppimisen tarpeisiin vastataan sosiaalialalla, ja 2) mitä osaamisalueita sosiaalialalla on, joihin tulee vastata jatkuvaan oppimisen koulutuksilla?

Tämä julkaisu perustuu Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta (SOTETIE)-hankkeessa kerättyihin aineistoihin. SOTETIE-hanke on 16 korkeakoulun yhteishanke. Julkaisu soveltuu eritoten ammattikorkeakoulujen jatkuvan oppimisen koulutusten arviointiin ja kehittämiseen sekä jatkuvan oppimisen tarpeiden tarkasteluun ammattikorkeakoulussa ja aikaisemman sosiaalialan opistotason tutkinnon suorittaneiden näkökulmasta.