Siirry sisältöön
Työelämä 17 -julkaisun kansikuva.

Kohtaaminen ja vuorovaikutus osaamisen ytimessä – Lastensuojelutyön erikoistumis- koulutuksen osallistujien näkemyksiä työstä ja koulutuksesta

Lastensuojelun palveluiden tarve ja toimien määrä ovat pysyneet suurina, vaikka lasten ja perheiden palveluja on kehitetty voimallisesti viime vuosina. Tämä julkaisu perustuu Diakonia-ammattikorkeakoulussa lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksen suorittaneiden näkemyksiin. Julkaisu vastaa kahteen kysymykseen: Miten Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksen suorittaneet kuvaavat lastensuojelutyötä ja sen edellyttämää ammatillista osaamista koulutuksen oppimistehtävissä? Miten he arvioivat koulutuksen vahvuuksia ja kehittämishaasteita?

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutukseen osallistuneiden mukaan lapsen ja perheen kohtaaminen sekä vuorovaikutussuhteen luominen sijoittuvat ammatilliseen osaamisen ytimeen ja ovat myös asiakastyön olennainen lähtökohta.

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus tarjosi osallistujille mahdollisuuden vahvistaa sekä lastensuojelutyön teoreettista osaamista että lujittaa teoreettisen ja käytännöllisen osaamisen välistä sidosta. Ammatillinen osaaminen syveni koulutuksen aikana. Julkaisu on suunnattu sosiaalialalla, erityisesti lastensuojelun tehtävissä työskenteleville ja alalle suuntautuville sekä kohdennettu ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksista kiinnostuneille.