Siirry sisältöön
kolme hymyilevää ihmistä katsoo alaspäin

Kriisiavusta vastuulliseen asiakasohjaukseen : Opas sosiaalisen kuntoutuksen rakenteen ja prosessin haltuunottoon

Uusi julkaisu selkeyttää sosiaalisen kuntoutuksen rakenteita ja kokoaa yhteen sosiaalisen kuntoutuksen käytäntöjä.

Sosiaalisessa kuntoutuksessa tarvitaan kokonaisvastuuta toiminnasta. Jonkin tahon on pidettävä asiakkaan kuntoutumisen kudelmaan liittyvät langat käsissään.

Sosiaalinen kuntoutus ei ole luonteeltaan kriisiapua, vaan suunnitelmallista toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi niin kuin muukin kuntoutus. Rakenteiden ja prosessien selkeys on ollut yksi suomalaisen ammatillisen kuntoutuksen menestystekijä. Selkeyttä tarvitaan myös sosiaaliseen kuntoutukseen, sillä sen toimeenpanossa ja sisällöissä on suuria paikallisia eroja. Tässä julkaisussa kuvataan vastuullisen asiakasohjauksen malli, joka auttaa ottamaan sosiaalisen kuntoutuksen rakenteen ja prosessin haltuun.

Sosiaalisen kuntoutuksen ohjausmekanismeista sosiaalihuoltolaki tukee prosessin ja rakenteen jäsentymistä. Julkaisussa esitetään, että rakenne ja prosessi voivat pysyä varsin samoina, vaikka sosiaalityön, sosiaalipalvelujen ja varsin huoltopainotteisen toiminnan järjestämisen tapa muuttuisivat.

Aihetta koskeva ymmärrys on välttämätöntä kuntoutuksen toimeenpanemiseksi. Onnistunut kuntoutuksen toimeenpano yhdenmukaistaa käytäntöjä ja edistää asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Sisältöjen selkeys ja läpinäkyvyys tukevat tavoitteiden saavuttamista, asiantuntijatyön toteuttamista ja kuntoutuksen hallinnollista haltuunottoa.