Siirry sisältöön
Julkaisu

Liikunnan ja terveellisen ruokavalion sosiaalinen markkinointi nuorille aikuisille

Tutkimusraportti käsittelee sosiaalisen markkinoinnin käyttöä nuorten aikuisten liikunnan ja terveellisen ruokavalion edistämisessä. Tulosten mukaan nuoret aikuiset tiedostavat liikunnan ja terveellisen ruokavalion merkityksen hyvinvoinnille, mutta kokevat suositusten noudattamisen vaikeaksi.

Moni nuori aikuinen ajattelee ehtivänsä muuttaa elämäntapojaan myöhemmin, jos terveysongelmia ilmenee. Sosiaalisten tekijöiden merkitys on suuri liikunnassa ja terveellisen ruokavalion omaksumisessa. Tällä hetkellä käytetyt keinot terveellisten elämäntapojen edistämiseen koettiin merkityksettömiksi ja elämäntilanteeseen sopimattomiksi.

Julkaisu antaa ajankohtaisen kuvauksen sosiaalisen markkinoinnin periaatteista, prosessin toteutuksen vaiheista ja menetelmistä sekä kokoaa näyttöön perustuvaa tietoa nuoriin aikuisiin kohdistuvasta sosiaalisesta markkinoinnista. Julkaisu on ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö ja liittyy 16–19-vuotiaille suunnattuun Tsemppaa hyvä fiilis -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena oli liikunta-aktivointimallin kehittäminen ja toteutus sekä terveellisten ravitsemustottumusten edistäminen.