Siirry sisältöön

Monikulttuurisen ohjausosaamisen kehittäminen – Virtaa ohjaukseen -koulutushankkeen tulokset

Mitä on monikulttuurinen ohjaus? Miten siihen sovelletaan voimavaraistavia ja kielitietoisia menetelmiä? Miksi uskontojen ymmärtäminen on tärkeää monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa?

Monikulttuurisen ohjauksen tarve kasvaa ympäri Suomea. Artikkelikokoelma avaa Virtaa ohjaukseen -hankkeen koulutuspilotin sisältöjä ja toteutusta.

Kielitietoisuuden ja omakielisen ohjauksen artikkelit jäsentävät kielellistä vuorovaikutusta monikulttuurisessa työssä. Uskontolukutaidon yleissivistävä teksti tuo uusia näkökulmia uskontojen ymmärtämiseen tämän päivän maailmassa. Kokoelma valottaa tuoreita näkökulmia monialaiseen verkostotyöhön, ohjaustyön etiikkaan sekä voimavaraistaviin ja osallisuutta vahvistaviin menetelmiin.

Artikkeleissa esitellään monimuotopedagogiikan toteutustapoja monikulttuurisen ohjauskoulutuksen pilotissa. Lukijan on mahdollista hyödyntää kuvattuja pedagogisia ratkaisuja ja oppimistehtäviä eri yhteyksissä ja eri kohderyhmille.

Teos on suunnattu monikulttuurisen ohjaustyön ammattilaisille. Se soveltuu myös sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, kansalaistoimijoille ja muille ohjauksen teemoista kiinnostuneille.

Julkaisu on vuosina 2019–2021 toteutetun ESR-rahoitteisen Virtaa ohjaukseen -hankkeen loppujulkaisu.