Siirry sisältöön
Nuoria ihmisiä seisomassa vierekkäin selin, kuvituskuva.

Ohjaamojen viestinnän kehittäminen – nuorten neuvonta- ja ohjauspisteiden viestintä ja tunnettuus

Ohjaamot ovat nuorten neuvonta- ja ohjauspisteitä, jotka tarjoavat palveluita kaikille alle 30-vuotiaille matalan kynnyksen periaatteella.

Ohjaamo auttaa ja tukee nuorten siirtymiä työelämään ja sitä edistävien palvelujen piiriin. Erityisen huomion saavat nuoret, jotka ovat vailla työtä ja toimeentuloa tai eivät opiskele.

Tässä julkaisussa tarkastellaan Ohjaamojen tunnettuutta, viestintää sekä nuorten osallisuutta Ohjaamo-työssä ja viestinnässä. Julkaisussa esitellään ensin tuloksia kyselyistä ja haastatteluista, jolla kerättiin palautetta nuorilta ja heidän vanhemmiltaan sekä Ohjaamoilta ja niiden yhteistyökumppaneilta. Selvityksen tuloksissa korostuu, että nuorille viestimisen tulee olla monikanavaista. Nuoret toivovat Ohjaamoilta selkokielistä, yksinkertaista ja positiivista viestintää. Vanhemmat pitivät tärkeänä sitä, että tietoa jaettaisiin varsinkin oppilaitosten kautta.

Julkaisuun on koottu kehittämisehdotuksia Ohjaamojen viestinnän ja tunnettuuden lisäämiseksi. Keskeistä on panostus viestinnän resursseihin, suunnitelmallisuuteen ja Ohjaamon brändiin. On tärkeää, että Ohjaamojen keskinäistä yhteistyötä tiivistetään ja että viestinnästä vastaavilla on riittävästi osaamista nuorille suunnatusta viestinnästä ja tietämystä Ohjaamojen toiminnasta.

Tämä julkaisu on tarkoitettu Ohjaamojen henkilöstölle, johtajille ja sidosryhmille sekä kaikille nuorten palveluista, niiden saavutettavuudesta ja nuorille suunnatusta viestinnästä kiinnostuneille.