Siirry sisältöön
Etualalla nuori nainen, taka-alalla romaninainen hymyilee.

Ohjaus- ja valmennusosaamista kehittämässä – Diakonia-ammattikorkeakoulun vuosikirja 2021

Diakonia-ammattikorkeakoulun vuosikirjassa käsitellään ohjausta ja valmennusta osana ammattikorkeakoulun opetustoimintaa, asiakastyötä sekä johtamista ja työhyvinvointia.

Diakonia-ammattikorkeakoulun vuosikirjassa käsitellään ohjausta ja valmennusta. Niitä tarkastellaan osana ammattikorkeakoulun opetustoimintaa, sosiaali- ja terveysalan asiakastyötä sekä johtamista ja työhyvinvointia. Aiheet ovat ajankohtaisia: sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ohjaus osaamisen on oltava vankkaa, jotta asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut.

Artikkelikokoelman ensimmäisissä osassa käsitellään ohjausta ja valmennusta osana ammattikorkeakoulun opetustoimintaa. Artikkelien lähtökohtia ovat muun muassa opinnollistaminen, opinnäytetyön ohjaus ja korkeakouluopiskelijan ammatillisen kasvun sekä hyvinvoinnin edistäminen.

Toisen osan artikkeleissa keskitytään ohjauksen ja valmennuksen käyttämiseen asiakastyössä. Artikkeleissa kuvataan esimerkiksi nuorten parissa tehtävässä työssä käytettävää elämäni portfolio -työmenetelmää ja luontoperusteisia työmenetelmiä. Lisäksi artikkeleissa tarkastellaan eri näkökulmista ohjausosaamisen sisältöä ja rakentumista.

Julkaisun kolmannessa osassa ohjauksen ja valmennuksen kuvaaminen linkittyy johtamiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Artikkeleissa kerrotaan valmentavan johtamisen ja esihenkilötyön juurruttamisesta Diakin toimintaan. Lisäksi artikkeleissa kerrotaan valmennuksen ja ohjauksen käytöstä osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämishankkeissa kirkon alalla ja sosiaali alalla.