Siirry sisältöön
Abdtrakteja punaisia ja vihreitä kuvioita, kuvastavat verkostoa, piirroskuva.

Osaamisella kohti hyvinvointia – Rakenteellisen sosiaalityön opas

Mitä on rakenteellinen sosiaalityö ja minkälaisin menetelmin sitä voidaan soveltaa?

Rakenteellinen sosiaalityö pyrkii edistämään hyvinvointia ja torjumaan sosiaalisia ongelmia käytettävissä olevaan tietoon perustuen, tiedontuotantoon keskittyen ja yhteiskuntaa kehittäen. Tämän julkaisun tarkoituksena on tukea rakenteellisen sosiaalityön toimeenpanoa ja osaamista alueellisella ja paikallisella tasolla. Julkaisu tarjoaa rakenteelliseen työhön menetelmiä, joita voi syventää ja soveltaa käytännössä.

Rakenteellisen sosiaalityön tavoite ja sisältö on määritelty sosiaalihuoltolaissa. Julkaisussa esitellään valikoimaa keinoista, joita tavoitteiden saavuttamiseksi on käytettävissä. Hyvinvointialueiden, kuntien, palvelujen tuottajien ja muun tuen antajien uudistuvassa yhteistyössä rakenteellisen sosiaalityön osaamistarve ja haasteet ovat mittavat.

Ydinsanoma rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiseksi on muotoiltu ydinteeseihin. Julkaisun lopusta löytyvät liitteet täydentävät keinovalikoimaa ja antavat käytännön esimerkkejä.