Siirry sisältöön

Palveluohjaava sote-järjestelmä vai palveluohjaus – vai molemmat?

Monissa maakunnissa kehitetään parhaillaan palveluohjausta osana nykyistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Palveluohjausta ei tulisi kuitenkaan kehittää vain erillisenä toimintana vaan osana koko järjestelmän, tietojärjestelmien ja ammattikäytäntöjen kehittämistä.

Tässä selvityksessä kehittäminen jaetaan kolmeen alueeseen. Palveluohjauksen systeemitason kehittämisessä painopiste on palveluorganisaatioiden ja tietojärjestelmien palveluohjaavuudessa. Viestinnällisessä kehittämisessä fokus on tiedon saavutettavuudessa.

Palveluohjauksen ammatillisessa kehittämisessä huomio on osaamisessa, asenteissa, yhteistyökäytännöissä ja yhteisissä palvelusuunnitelmissa. Osana ammatillista kehittämistä edistetään niin voimaannuttavaa palveluohjausta kuin myös perinteistä case management -toimintaa.

Kokonaisvaltainen kehittäminen edellyttää sote-maakuntien johdolta ja kaikilta muutoksen tekijöiltä ekosysteemiajattelua, tietojohtamista, asiakkuuksien segmentointia ja vahvaa asiakasymmärrystä. Vain siten luodaan asiakaslähtöinen ja kustannustehokas uudistus.