Siirry sisältöön
Julkaisu

Sosionomin ammattiin ulkomailla suoritetulla koulutuksella – Ammattipätevyyden arviointi ja ammatinharjoittamis- oikeuden hakeminen Suomessa

Sosiaaliala kuuluu työaloihin, jolla on pulaa ammattitaitoisesta henkilöstöstä. Työvoimapula uhkaa lisääntyä lähivuosina. Väestön ikääntyessä hoidon tarve ja samalla myös työntekijätarve kasvavat.

Euroopan unionissa on rakennettu säännöstöä ammattipätevyyksien tunnustamiseen. Suomessa viimeisin laki ammattipätevyyksien tunnustamisesta otettiin käyttöön tammikuussa 2016 ja laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä maaliskuussa 2016. Suomen sosiaalihuollossa ei kuitenkaan tunneta ulkomailla koulutuksensa suorittaneiden ammatinharjoittamisoikeuksien sääntelyä.

Tämä julkaisu käsittelee sosionomin ammatinharjoittamisoikeuksien hakumenettelyä, kun hakijana on ulkomailla koulutuksensa suorittanut henkilö. Julkaisussa kuvataan eri toimijatahojen yhteistyötä ja hakemukseen perustuvan ammattipätevyyden tunnistamisen käytäntöjä. Lisäksi kerrotaan hakumenettelyn eri osapuolten esittämistä kehittämistarpeista.

Julkaisu on suunnattu maahanmuuttajille, koulutus- ja työllisyyspalvelujen ohjaushenkilöstölle, koulutusorganisaatioiden, eritoten ammattikorkeakoulujen toimijoille ja sosiaalihuollossa työskenteleville.