Siirry sisältöön

Spiritual care – huolenpitoa sielusta. Eckhard Frick SJ spiritualiteettiorientoituneen hoidon kehittäjänä

Kun ihminen itse tai hänen läheisensä sairastuu, se järkyttää arkisen elämän ja pakottaa kohtaamaan sekä fyysistä että psyykkistä kipua. Vakava sairastuminen tekee todelliseksi inhimillisen elämän rajallisuuden ja nostaa pintaan elämän merkitykseen liittyviä eksistentiaalisia kysymyksiä ja hengellistä pohdintaa.

Tässä tutkimusjulkaisussa tehdään näkyväksi hengelliseen ja henkiseen tukeen liittyvää kansainvälistä keskustelua ja kehitystyötä. Julkaisu avaa spiritualiteetin käsitteen monimerkityksisyyttä ja ilmenemistä eri konteksteissa ja kuvaa spiritualiteettiorientoituneen hoidon (SOH) historiallisia lähtökohtia. Tutkimuksen kohteena on saksalainen erikoislääkäri ja jesuiittapappi, professori Eckhard Frick ja hänen työnsä SOH:n kehittäjänä.

1900-luvulla ajateltiin, että uskonnon ja laajemmin spiritualiteetin merkitys yhteiskunnallisena ilmiönä vähenee. Läntisten yhteiskuntien monikulttuuristuminen ja 1990-luvun spirituaalinen käänne ovat vieneet kehitystä kuitenkin toiseen suuntaan. Instituutiot ja kollektiivinen uskonnollisuus ovat menettäneet merkitystään, mutta spiritualiteetti ei ole kadonnut minnekään. Siitä on tullut aiempaa yksilöllisempää. Yksilö poimii spiritualiteettiinsa elementtejä eri lähteistä ja rakentaa siten omaa yksilöllistä spiritualiteettiaan.