Siirry sisältöön
SataTerve-hankkeen kansikuva.

Tulevaisuuden terveysosaajat – terveyden edistämisen osaamistarpeet Satakunnassa

Suomen kansanterveys heikkenee monilla osa-alueilla. Sukupuolten ja sosioekonomisten ryhmien välillä on merkittäviä eroja, mikä pahentaa hyvinvointihaasteita.

Myönteinen kehitys väestön terveydessä ja sen edistämisessä on hidastumassa. Terveysalalla tarvitaan nyt laaja-alaista terveyden edistämistyöhön liittyvää osaamista. Tässä julkaisussa kuvataan, miten Satakunnan alueella on vahvistettu terveydenedistämisen osaamista.

Julkaisussa esitellään ensin alueella tehtyä kartoitusta terveyden edistämiseen liittyvistä osaamistarpeista. Osaamistarpeita tarkastellaan palveluryhmittäin. Lasten nuorten ja perheiden palveluissa tarvitaan laaja-alaista osaamista, digiymmärrystä ja tiimityötaitoja. Aikuisten ja työikäisten palveluissa korostuu asiakkaan omatoimijuuden tukeminen valmentavalla työotteella. Työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen tarvitaan monialaista osaamista ja yhteistyötä yksityisten ja julkisten terveyspalveluiden sekä kuntien ja järjestöjen kesken. Ikääntyneiden palveluita koskevissa tuloksissa korostui asiakkaan omien valintojen ja elämän kunnioittaminen.

Kartoituksen pohjalta hankkeen aikana tehtiin suositus, miten Satakunnassa tulisi huomioida muuttuvan toimintaympäristön vaatimukset terveysalan koulutuksessa ja työelämässä. Suosituksen mukaan terveyden edistämisessä tarvitaan jatkuvaa työntekijöiden osaamisen kartoitusta. Tärkeää on koulutusten suunnittelu ja toteutus työelämän ja koulutuksen yhteistyönä. Terveyden edistäminen vaatii uuden tutkimustiedon käyttöönottoa työpaikoilla. Hanke suosittelee, että organisaatioissa olisi ns. kehittäjähoitajia, jotka levittäisivät uusimman tutkimustiedon sekä näyttöön perustuvat menetelmät ja hyvät käytänteet muille terveysosaajille. Kehittäjähoitajat toimisivat myös yhdyshenkilöinä alan koulutus, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden välillä.