Siirry sisältöön
TKI-vuosikirja 4 -julkaisun kansikuva.

Turvaverkkoa paikkaamassa: Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 4

Tällä julkaisulla Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI-toiminta) osallistuu sosiaaliturvaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Julkaisu keskittyy ihmisten tuen tarpeen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ajankohtaisiin haasteisiin. Teoksen nimi Turvaverkkoa paikkaamassa viittaa siihen, että sosiaaliturvaan liittyvät tuen muodot eivät ole valmiita.

Luonteeltaan teos on asiantuntijapuheenvuorojen kokonaisuus, ja kaikki artikkelit ovat kosketuksissa nykytodellisuuteen. Artikkelit vastaavat omalta osaltaan etenkin sosiaalipalvelujen järjestämisen, tilaamisen ja tuottamisen rakenteellisiin ja sisällöllisiin uudistamistarpeisiin.

Julkaisu jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa sosiaalityön asiantuntijuuden, sosiaalisen kuntoutuksen ja johtamisen kysymystä jäsennetään asettamalla ne verkottumisen ja rakenteiden hallittavuuden asiayhteyteen. Toinen osa tuo esiin järjestöjen ja järjestötaustaisten toimijoiden roolia, mahdollisuuksia ja haasteita sosiaaliturvan kokonaisuudessa. Kolmas osa orientoituu tulevaisuuteen kokeilujen ja kehittämisen keinoin.