Siirry sisältöön
henkilöitä portaikossa.

Uskalla! It’s possible : Romanien sujuvat koulutus ja työllisyyspolut : Tšetanes naal – ja Nevo tiija -hankkeiden loppujulkaisu

Kuinka romanien koulutuspolut ja työurat rakentuvat nyky-yhteiskunnassa, ja millaista tukea matkan varrelle tarvitaan? Tšetanes naal – koulutuspoluilla- ja Nevo tiija – uusi aika -kehittämishankkeiden yhteisessä loppujulkaisussa kuvataan valtakunnallisen työskentelyn tuloksia.

Kuinka romanien koulutuspolut ja työurat rakentuvat nyky-yhteiskunnassa, ja millaista tukea matkan varrelle tarvitaan? Tšetanes naal – koulutuspoluilla- ja Nevo tiija – uusi aika -kehittämishankkeiden yhteisessä loppujulkaisussa kuvataan valtakunnallisen työskentelyn tuloksia. Romanien osallisuus on ollut kantava teema molemmissa hankkeissa, ja romanitaustaisten työntekijöiden ääni kuuluu vahvasti myös loppujulkaisussa.

Romanien osallisuuden paranemisen avaimiksi piirtyvät omaan oppijuuteen ja täysivaltaiseen kansalaisuuteen herääminen yksilötasolla, yhteisön avainhenkilöiden positiivinen esimerkki sekä toisaalta yhteiskunnan avartuminen, syrjivien rakenteiden purkaminen ja usein myös intensiivinen tuki ja kannustus: Uskalla, it’s possible! Hankkeen slogan toimii molempiin suuntiin – romaneja eteenpäin kannustaen mutta myös pääväestön asenteita tuulettaen.

Romanitaustaisten työntekijöiden ääni kuuluu vahvasti myös loppujulkaisussa.

Mukana mittavassa työssä on ollut lukuisia kuntia, kaupunkeja, oppilaitoksia ja romanijärjestöjä. Kymmenet päättötodistukset ja lukuisat työllistymiset sekä henkilökohtaiset havahtumiset oman tulevaisuuden mahdollisuuksiin ovat konkreettisia näyttöjä hanketyön hedelmistä eri puolilta Suomea.

Teos sopii oppimateriaaliksi ja käsikirjaksi niin romanitoimijoille kuin muillekin osallisuustyön tekijöille yksittäisistä oppilaitoksista kuntien opetustoimeen ja työllisyyspalveluista muuhun päätöksentekoon.

Teos tarjoaa 25 sosiaalista innovaatiota eli mallinnusta, joissa kuvataan romanityön hyviä käytäntöjä. Ne ovat konkreettisina työvälineinä sovellettavissa monenlaiseen osallisuustyöhön.

Vuosina 2016–2018 toimineita hankkeita on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto. Nevo tiijan kotimainen rahoittaja on ollut sosiaali- ja terveysministeriö, ja Tšetanes naalin opetus- ja kulttuuriministeriö.