Siirry sisältöön
lähikuva kukan siitepölystä irtoamassa

Valmennuspaja-asiakkuus ja nuorten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö

Uusi julkaisu arvioi valmennuspajan nuorten asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käyttöä.

Valmennuspaja on kokonaisvaltaiseen ja yksilölliseen tukeen perustuvaa palvelua, jonka avulla voidaan edistää nuorten osallisuutta ja toimijuutta. Valmennuspajan toiminnassa nuoria ohjataan tehokkaasti tarvitsemiensa palveluiden piiriin sekä tuetaan työllistymisessä ja koulutuspolkujen löytymisessä.

Valmennuspajan toiminnassa nuoria ohjataan tehokkaasti tarvitsemiensa palveluiden piiriin.

Tässä tutkimuksessa arvioidaan valmennuspajan asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käyttöä sekä sitä, millä tavoin nuoren tausta ja valmennuspajan asiakkuuden ajoittuminen heijastuvat palveluiden käyttöön. Lisäksi arvioidaan valmennuspajatoiminnan taloudellisia seurauksia sosiaali- ja terveyspalvelujen käytön näkökulmasta.

Syrjäytymisen ehkäisyssä sekä nuorille tarjottavan tuen oikea-aikaisuudessa ja tarpeenmukaisuudessa avainasemassa ovat nuorten tavoittaminen, palveluiden sitoutuminen heihin ja rinnalla kulkeminen. Nuoren kokonaisvaltainen kohtaaminen voi myös vähentää sekä sosiaalitoimen että terveydenhuollon kuluja ajan mittaan.