Siirry sisältöön
Julkaisu

Voimaa opiskeluun – otetta ohjaukseen

Voimaa opiskeluun -hankkeen loppujulkaisussa esitellään erilaisia malleja opinnoissa jaksamisen turvaamiseksi. Tukimallit vahvistavat opiskelijoiden mielenterveys- ja elämänhallintataitoja.

Voimaa opiskeluun -hanke etsi keinoja vähentää opintojen keskeyttämistä ja viivästymistä. Hanke paneutui opiskelijoiden siirtymävaiheiden ja koulutuksellista tasaarvoa tukevien palveluiden parantamiseen. Kohderyhmänä oli toisen asteen ja ammattikorkeakouluopiskelijoita.

Teos on Voimaa opiskeluun -hankkeen loppujulkaisu, jossa esitellään erilaisia malleja opinnoissa jaksamisen turvaamiseksi. Tukimallit vahvistavat opiskelijoiden mielenterveys- ja elämänhallintataitoja. Tavoitteena on opiskelijan kokonaisvaltainen ja oikeaaikainen tukeminen. Tukimalleja pilotoitiin eri tavoin: toisella asteella tuki rakennettiin osaksi opintoja, ammattikorkeakoulussa tarjottiin opiskelijoille elämänhallintataitojen kurssia sekä kehitettiin vertaismentorointia. Julkaisun toiseen osioon on koottu harjoitteita, joita sovellettiin pilotoinnissa eri tavoin.

Hankkeessa saatiin vahvistusta näkemykselle, jonka mukaan koulutusorganisaatioiden tulee sisällyttää mielenterveyttä tukevia elementtejä luonnolliseksi osaksi rakenteita, toimintakulttuuria ja opetussisältöjä. On tärkeää vahvistaa koulutusorganisaatioiden henkilöstön mielenterveysosaamista, turvata toimiva opiskeluterveydenhuolto sekä edistää moniammatillista yhteistyötä. Ongelmien ennaltaehkäisyn ja uupumuksen varhaisen tunnistamisen avulla opintojen viivästyminen vähenee ja siirtyminen jatko-opintoihin ja työelämään nopeutuu.