Siirry sisältöön

Yhteisen hyvän alusta – Alustatalouden edellytysten kehittäminen järjestöjen toiminnan tukijana

Yksittäisten järjestöjen mahdollisuudet toimintojensa kehittämiseen ilman ulkopuolista tukea ovat rajalliset. Kehityksen sisältöön ja suuntaan voidaan kuitenkin vaikuttaa koulutuksella ja ulkopuolisella tuella. Tämä raportti kuvaa Yhteisen hyvän alusta -hankkeen etenemistä ja niitä tuloksia, joita sote-palveluita tuottavien järjestöjen alustatalouden kehittämisessä on saavutettu.

Viime vuosina palveluja tuottavat sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat tuoneet esiin, ettei järjestöjen tarjoamien tuen ja palveluiden sisältöjä ja luonnetta ymmärretä riittävästi. On myös herännyt huolta siitä, että järjestöt uhkaavat jäädä syrjään sosiaali- ja terveyspalveluja uudistettaessa.

Yhteisen hyvän alusta -hankkeen tavoitteena on ollut edistää järjestöjen mahdollisuuksia toimia julkisten ja yksityisten palveluntuottajien rinnalla vahvana ja valinnanmahdollisuuksia lisäävänä toimijana osana sote- ja kasvupalveluiden tuottamista.

Hankkeessa on kehitetty järjestötaustaisten palveluntuottajien yhteinen toimintamalli, jonka käyttöönottoa ja johon sitoutumista tuetaan digitaalisella alustalla, muutostuella ja koulutuksella.