Siirry sisältöön
Paperinukeista tuleva varjo, osa kansikuvasta.

Yhteisönrakentajan muistikirja

Yhteisön rakentamisen tarkoitus on innostaa verkostoa itse tuottamaan rakenteita, jotka tukevat ja vahvistavat ihmisten henkilökohtaisia voimavaroja ja sosiaalisia verkostoja. Näin syntyy luonnostaan paikkoja, tiloja tai tilanteita, joissa voi kokea kuuluvansa johonkin yhteisöön itselleen sopivalla tavalla.

Tämä julkaisu antaa rakennusaineita yhteisön rakentamiseen ja esittelee kaksi eri mallia: koulutuksellisen ja valmennuksellisen. Molempien mallien perustana on Cablemetodi, joka kehitettiin tukemaan erityisesti sosiaali- ja diakoniatyöntekijöiden yhteisölähtöistä koulutusta. Julkaisussa kuvataan mallien eri vaiheet ja esitellään menetelmiä, joilla vaiheita voi osallistujien kanssa työstää.

Yhteisöt ovat kuuluneet kirkon ja sen seurakuntien perusolemukseen. Suomessa Cable-metodia ovat kehittäneet Diakoniaammattikorkeakoulu, Vantaan seurakunta ja Diakonissalaitos. Metodin käyttö ei kuitenkaan rajoitu pelkästään seurakuntiin tai kristillistaustaisiin järjestöihin, vaan sitä on käytetty erilaisissa yhteistyön verkostoissa.