Siirry sisältöön
Lamppu, jonka sisällä kasvaa kasvi. Kuva: Adobe Firefly 2024.

Yritysten muutoskyvykkyys – kohti sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä

Muutoskykyinen yritys pystyy ylläpitämään toimintakykyään ja liiketoimintaansa toimintaympäristön muuttuessa ja valmistautumaan samalla myös oman toimintansa sopeuttamiseen entistä enemmän vihreän siirtymän tavoitteita tukeviksi.

Tässä julkaisussa tarkastellaan eri näkökulmista muutoksia, joita organisaatiot ja niiden henkilöstöt joutuvat kohtaamaan tulevaisuudessa. Samalla annetaan välineitä muutosten ymmärtämiseen ja vahvistetaan yritysten muutoskyvykkyyttä. Julkaisun artikkeleissa käsitellään teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia, sosiaali- ja terveysalan vihreää siirtymää ja työpaikkojen monimuotoistumista.

Yritykset ovat tärkeitä talouden toimijoita, mutta menestyäkseen ne tarvitsevat yhteistyötä muiden yritysten, asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Tämä teema tulee esille yritysten ekosysteemejä ja yhteensovittavaa johtamista tarkastelevissa artikkeleissa. Kaksi artikkelia käsittelee työhyvinvointia, toinen johtamistyön vuorovaikutustaitojen näkökulmasta ja toinen yrittäjän omaa hyvinvointia.

Julkaisu on suunnattu niin pienille sosiaali- ja terveysalan yrityksille kuin yhteiskunnallisille yrityksille ja järjestöille. Julkaisua voi hyödyntää myös oppimateriaalina vihreään siirtymään ja yritystoiminnan haasteisiin liittyvissä koulutuksissa.