Siirry sisältöön
puhekuplia
Juttutyyppi  Blogi

Uskalla avata ovi

Identiteetit rakentuvat vuorovaikutuksessa. Diakin hankkeilla on tuettu romanien identiteetin vahvistamista ja tuuletettu myös valtaväestön asenteita.

Identiteetti on yksi yleisempiä inhimillisiä tarpeita: yksilöllä tai ryhmällä on tarve muodostaa itsestään käsitys muista erottuvana erillisenä kokonaisuutena.

Suomessa ei ole helppo poiketa normeista. Sen ovat saaneet kokea monet nuoret, kulttuuri- ja seksuaalivähemmistöt tai vaikkapa pakolaiset.

Identiteetistä käydään kamppailua, se on hauras ja epävarma, kestää tai pirstoutuu rajojensa turvallisuuden mukaan. Romanien asema pääväestön silmissä on usein ennakkoluulojen sävyttämä. Rakennamme identiteettiään rakentavalle vähemmistölle peilin, joka helposti vääristää omakuvaa.

Romanien lukumäärän arvioidaan Suomessa olevan 10 000–13 000 henkilöä. Heistä noin 80 prosenttia valmistuu peruskoulusta.  Ammattikoulutukseen hakeutuu tietyille aloille romaniväestöä, mutta lukio toisen asteen valintana sekä jatkokoulutus korkeakoulussa on yhä harvinaista.

Työttömyys romanien keskuudessa on yleistä, ja romanit kokevat kohtaavansa syrjintää työnhaussa esimerkiksi romaninimen perusteella. Nuoren romaniopiskelijan opintoja voi haitata myös vaikeus saada opintoihin pakollisena kuuluvaa työharjoittelupaikkaa.

Työttömyys romanien keskuudessa on yleistä, ja romanit kokevat kohtaavansa syrjintää työnhaussa esimerkiksi romaninimen perusteella.

Diakin Tšetanes naal-  ja Nevo tiija -hankkeet ovat rakentaneet romanien positiivista omakuvaa vahvistamalla sujuvampia koulutuspolkuja ja auttaneet työllistymisessä.

Hankkeet ovat vaikuttaneet! Koulutuspolkuja on vahvistettu tukipajoilla ja erilaisilla tukimalleilla eri paikkakunnilla. Lisäksi korkeakoulutuksessa aliedustetuille ryhmille, kuten romaneille ja maahanmuuttajille on suunnattu erillishakuja Diakin sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa.

Romanien työllisyyttä on edistetty monin toimin. Hankkeiden suorat työllistymisvaikutukset ovat olleet hyvät: aikuisperuskoulun ja iltalukion käyneitä 11; jatko-opiskelemaan lähteneitä 45; työllistyneitä 105, joista 11 oppisopimuksin; yrityksen tai toiminimen perustaneita 6; työkokeilijoita 19. Lisäksi työllisyyttä on edistetty mentorointiohjelmassa 12 romanin osalta.

Parhaimmillaan Diakin hankkeet ovat auttaneet romanien oman identiteetin vahvistamista yhteiskunnassamme sekä luoneet onnistumisen kokemuksia koulutuksen ja työnteon kautta.  Myös pääväestön asenneilmastoa on saatu kohtaamisten kautta tuuletettua. Maailma muuttuu, kun sitä muutetaan.