Siirry sisältöön
kaksi henkilöä, joista toisen päällä kysymysmerkki, vieressä ympyrä, joka jaettu kahdeksaan lohkoon, joissa eri ruokia tai juomia.
Juttutyyppi  Blogi

Vastuu lapsen painonhallinnasta kuuluu aikuisille

Lapsen ylipaino on aihe, joka herättää paljon tunteita. Vanhemmilla on iso rooli lapsen terveellisen kasvun varmistamisessa.

”Kyllähän se niin usein menee, että kun lapsen ylipainoasian ottaa esille vastaanotolla vanhempien kanssa, niin vanhemmilla herää puolustusreaktio. He kokevat asian ahdistavana ja osin turhana kyttäämisenä. Selittelevät ja vähättelevät asiaa. Mutta eihän me sitä tahallaan tehdä, vaan lapsen hyvinvoinnin takia…”, – terveydenhoitaja, Helsinki

Lapsen ylipaino on herkkä aihe.  Vanhempi ei sitä useinkaan tunnista, vaan kieltää ja selittelee, ottaa puheeksi kehopositiivisuuden. Vanhempi saattaa myös tuntea syyllisyyttä.

Terveydenhoitaja taas pohtii tahollaan, uskaltaako lapsen ylipainoa ottaa puheeksi ja jos uskaltaa, niin miten ja kenen kanssa. Ollaan vaarallisilla vesillä, ja keskustelun keskiössä on lapsi, jonka hyvinvoinnista me aikuiset olemme yhdessä vastuussa.

Ylipainoon liittyy riskejä

Lasten ylipaino on merkittävä ongelma Suomessa. Yli 12-vuotiaista lapsista jo joka neljäs on ylipainoinen.

Ylipaino on lapsen terveydelle riski siinä missä univaje, liiallinen ruutuaika, tupakointi tai päihteet. Miksi sitten lapsen ylipainosta on vaikea puhua?

Tutkimusten mukaan lapsuusiän ylipaino ja lihavuus jatkuu herkästi aikuisuuteen ja altistaa muun muassa sydänsairauksille ja kakkostyypin diabetekselle. Ylipainoisen lapsen motoriset taidot saattavat jäädä muita heikommiksi. Samanaikaisesti ympäristön negatiivinen suhtautuminen voi vaikuttaa kielteisesti lapsen käsitykseen omasta ruumiistaan.

Ylipaino on lapsen terveydelle riski siinä missä univaje, liiallinen ruutuaika, tupakointi tai päihteet. Miksi sitten lapsen ylipainosta on vaikea puhua?  Ja kenen kanssa siitä on puhuttava?

Lapsen terve kasvu on meidän kaikkien asia

Vastuu ylipainosta ei kuulu lapsen harteille, vaan meille aikuisille yhdessä. Alakoululainen lapsi voi saada mielikuvan, että hän on vääränlainen sellaisena kuin hän on, jos hänelle itselleen puhutaan ylipainosta.

Kaikilla aikuisilla, niin lapsen vanhemmilla kuin myös terveydenhoitajalla ja muilla viranomaisilla, on yhteinen tavoite: terve ja hyvinvoiva lapsi, joka pitää kehoaan arvokkaana ja ainutlaatuisena.  Tähän kuuluu myös terveen painokehityksen ylläpitäminen.

Kaikilla aikuisilla, niin lapsen vanhemmilla kuin myös terveydenhoitajalla ja muilla viranomaisilla, on yhteinen tavoite: terve ja hyvinvoiva lapsi, joka pitää kehoaan arvokkaana ja ainutlaatuisena.

Tämä tavoite mielessä ehdotan, että me aikuiset yhdessä sopisimme seuraavaa:

  1. Varmistamme, että jokainen lapsi saa tuntea itsensä hyväksytyksi ja rakastetuksi juuri sellaisena kuin hän on. Painonhallinnan tavoitteena on terve lapsi ja aikuinen, ei tietty ulkonäkö.
  2. Olemme itse esimerkkejä lapselle: suhtaudumme positiivisesti ja arvostavasti omaan kehoomme, emmekä puhu painosta lapsen kuullen.
  3. Muistamme kannustaa ja kehua lasta. Meissä jokaisessa on paljon hyvää ja arvokasta!
  4. Ymmärrämme, että lapsen paino on koko perheen yhteinen asia, jossa terveydenhoitaja saa tarvittaessa ammattilaisena olla mukana perheen arkeen sopivia elintapamuutoksia tukemassa.
  5. Sallimme sen, että kaikilla on oikeus nauttia ruoasta sekä herkutella välillä.

Peräänkuulutankin meiltä tulevilta terveydenhoitajilta uskallusta ottaa lapsen ylipaino puheeksi ja toisaalta vanhemmilta asennetta ottaa vastaan perheelle tarjottu tuki.

Aikuisten kesken lapsen ylipainosta täytyy voida puhua suoraan. Sitä ei saa sivuuttaa tai kaunistella. Lapsen kehonkuvaan ja kehitykseen voi tulla häiriöitä myös siitä, jos ylipainoon ei reagoida ja se sivuutetaan.  Kyse ei ole syyttelystä tai syyllistämisestä vaan meidän aikuisten yhteistoiminnasta ja yhteisestä vastuunkannosta lapsistamme.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018111347998