Siirry sisältöön
Hoitaja kasvosuojain päässä.
Juttutyyppi  Blogi

Näkymätön uhka on mahdollisuus muutokseen

Elämme historiallista poikkeusolojen aikaa, ja kaikki odottavat uutisia COVID-19-viruksen etenemisestä. Tilanne tuo haasteita paitsi terveydenhuoltoon myös jokaisen kansalaisen arkeen. Näkökulma siirtyykin omasta hyvinvoinnista yhteiskunnan heikoimpien suojelemiseen – uhka on näkymätön, seuraukset näkyvät.

Oppilaitokset ovat sulkeneet ovensa, osa päivähoidossa olevista lapsista jäänyt kotihoitoon, ja iso joukko suomalaisia siirtynyt etätöihin.

Samaan aikaan terveydenhuollon ammattilaiset siirtyvät eturintamaan. Enää ei puhuta alalta pois siirtymisestä tai alan vetovoimaisuudesta. Kaikilla on yhteinen päämäärä – saada hoidettua kaikki tulevat potilaat ja selvitä tulevista viikoista.

Terveydenhuollon henkilöstön jaksaminen ja osaaminen tullaan testaamaan uudella tavalla, uusissa olosuhteissa. Henkilökunnan terveenä pitäminen on koko kansan yhteinen tehtävä. Toimintoja muutetaan vauhdilla. Tulevat viikot näyttävät, millainen rooli tässä yhtälössä on terveysalan opiskelijoilla ja opettajilla, joilla on valtava osaamispotentiaali.

Terveydenhuollon henkilöstön jaksaminen ja osaaminen tullaan testaamaan uudella tavalla, uusissa olosuhteissa.

Tämänhetkinen tilanne tuo myös haasteita, joita sosiaali-, terveys- ja kirkon alan ammattilaiset kohtaavat nyt ja tulevaisuudessa. Lasten jäätyä kotiin ei kaikilla ole turvallista arkea, ei välttämättä edes ruokaa. Tavoittaako tuki nämä perheet ja lapset nyt?

Ruokajakeluja keskeytetään, sen merkitys näkyy monen ihmisen nälkänä. Karanteenista ei voi mennä kauppaan, mutta kaikilla ei ole läheisiä, joilta voisi pyytää apua. Myös henkisen tuen tarve kasvaa. Tarvitaan uudenlaisia malleja auttaa ja ennen kokematonta talkoohenkeä.

Yritysten talousvaikeudet näkyivät jo heti ensimmäisinä päivinä, ja ne heijastuvat koko yhteiskuntaan. Pandemian välilliset seuraukset näkyvät vielä vuosia, ja ennaltaehkäisyä sekä monenlaista tukea tarvitaan pitkään.

Etäkulttuurin uusi mahdollisuus?

Ammattikorkeakouluissa on ohjattu ja opetettu etäyhteyksin jo kauan. Kokouskäytännöt erilaisten etäyhteyksien kautta ovat arkipäivää, ja etäopetusta on annettu sekä tallenteina että reaaliajassa vaikka toiselta puolelta Suomea.

Erityisen haasteellinen uusi tilanne on peruskouluille. Jokainen koulu järjestää opetuksen ja ohjauksen omien resurssiensa ja osaamisensa mukaan. Tilanne tuo myös eriarvoisuutta ja huolta.

Tämä on kuitenkin myös mahdollisuus nousta opetuksen toteuttamisessa askel eteenpäin, pakotettu digiloikka.

Käytettävissä olevat opiskeluvälineet vaihtelevat perheittäin. Jos kuusilapsisessa perheessä on vain yksi tietokone, on etäopiskelu hankalaa. Vanhemmat ja opettajat ovat lujilla. Kaikilla lapsilla ei ole myöskään yhtäläisiä oppimisen ja opiskelun valmiuksia.

Tämä on kuitenkin myös mahdollisuus nousta opetuksen toteuttamisessa askel eteenpäin, pakotettu digiloikka. Nykytilanne ja kansallisten etäopetusohjeiden luominen tuovat jatkossa uusia mahdollisuuksia myös sairauden vuoksi kotona opiskelevien lasten koulunkäyntiin. Tähän asti käytännöt ovat edenneet hitaasti.

Myös työn tekemisen kulttuuri elää nyt etätyöhön siirtyessä murrosaikaa, ja etätyö tuokin toivottavasti työmahdollisuuksia jatkossa myös niille, jotka eivät voi työskennellä fyysisellä työpaikalla.

Välitetään toisista

Ihmisten perustarpeista tulee huolehtia kuten jokaisessa kriisissä. Tarvitaan myös yhteen hiileen puhaltamista ja toisesta välittämistä.

Vastuu viruksen selättämisestä on nyt jokaisella suomalaisella. Näistä poikkeusolojen tuomista arjen haasteista kodeissa voi löytää myös uusia hyviä asioita yhdessäoloon.

Vastuu viruksen selättämisestä on nyt jokaisella suomalaisella.

Toivon, että surusta ja ahdistuksesta, jota koko maailma nyt kokee, seuraisi jotain hyvää. Ihmiset alkaisivat yhdessä tehdä enemmän työtä maapallomme hyväksi, ja ilmastopäästöjä vähennettäisiin myös pandemian jälkeen.

Ihmisten kollektiivinen vastuu kasvaisi, ja alkaisimme yhä enemmän välittää muista yhteiskuntamme jäsenistä. Jokaisessa päätöksessä olisi myös eettinen näkökulma. Pidetään toisistamme huolta myös jatkossa.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202002266521