Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Pääkirjoitus

Kriisistä kriisiin

Kuinka oppimisen ja opiskelijoiden käy, kun elämme koko ajan kriisien keskellä? Maailmantilanne – koronapandemia, Ukrainan tilanne ja samalla koko ajan käsillämme oleva ilmasto- ja ekokriisi – heijastuu myös opiskelijoiden hyvinvointiin.

Opiskelijat ovat olleet jo kahden vuoden ajan pääosin etäopetuksessa. Monet merkitykselliset hetket ovat jääneet kokematta, opiskelijatapaamiset ja tilaisuudet pitämättä ja juhlat juhlimatta, kun ryhmät eivät kokoonnu samaan tilaan ja sosiaalinen vuorovaikutus on tapahtunut pääosin verkossa. Näitä tilanteita opiskelijat eivät saa enää takaisin. Ne ovat menetettyjä hetkiä.

Opiskelijat ovat tänä keväänä päässeet palaamaan kampuksille, mutta se ei enää korvaa menetettyä opiskeluaikaa ja yhteisöihin kuulumista. Opiskelijoiden jaksaminen, hyvinvointi ja yhteisöön kuulumisen tunne ovat heikentyneet viime vuosien aikana. Ukrainan sodan aiheuttama tunnekuormitus tulee koronavuosien kuorman päälle.

Opiskelijoiden jaksaminen, hyvinvointi ja yhteisöön kuulumisen tunne ovat heikentyneet viime vuosien aikana.

Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tunteen kasvattamiseksi tulee tehdä paljon työtä. On huolehdittava myös siitä, että ammattikorkeakoulussamme kaikilla on hyvä ja turvallinen olla.

Me tarvitsemme yhdessä tekemistä, kaikkien panostusta opiskelu- ja työyhteisön rakentamiseen, jokaisen huomioimista ja mukaan ottamista. Yksi esimerkki, miten pyrimme vahvistamaan opiskelijoiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja opiskelukykyä, on Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hanke, jossa ovat mukana Diak ja opiskelijajärjestö O’Diako. Tämä hanke liittää hienosti yhteen Diakin ja O’Diakon toimijat uusien lähestymistapojen ja toimintamallien rakentamiseksi.

Koulutuksella, kasvatuksella ja yhteisöllisyydellä on tärkeä tehtävä näinä aikoina. Koulutus antaa tulevaisuuden toivoa ja näkyä, valmiutta toimia erilaisissa tilanteissa, laajentaa ymmärrystä ja tarjoaa erilaisia perspektiivejä. Koulutus tarjoaa myös yhteisöjä, joissa työskennellä ja oppia.

Diakista valmistutaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisiksi. Tulevat ammattilaiset kohtaavat erilaisia ihmisiä monenlaisista taustoista ja lähtökohdista. On tärkeää, että opiskelijat valmistuvat korkeakoulusta, jonka strategia ja arvot rakentavat jo kestävää pohjaa tulevalle eettiselle ammattilaisuudelle. Diakissa opiskelu kiinnittää opiskelijat jo lähtökohtaisesti näihin arvoihin:

Rohkeasti rakentava. Haastamme yhteiskuntaa ja itseämme muutokseen. Tarvittaessa uimme vastavirtaan ja teemme toisin.

Hyvän maailman puolustaja. Kaikki tekemisemme tähtää entistä inhimillisempään ja kestävämpään maailmaan. Etsimme, näemme ja teemme hyvää.

Reilusti kohtaamalla. Kristillisyys näkyy meillä siten, että kohtaamme avoimesti ja rehellisesti kaikki ihmiset ja tilanteet. Jokainen ihminen on meille lähimmäinen.

Tämä päivä ja tuleva tarvitsevat diakilaisia arvoja. Maailma tarvitsee sitä, että arvomme toteutuvat arjen työssämme ja toiminnassamme. Juhlapuheissa on helppo puhua arvoista, mutta arvot punnitaan teoissa ja niiden vaikuttavuudessa.

Diakin opiskelijat ovat joutuneet elämään kriisistä kriisiin ja kriisin keskellä. O’Diako ja Diak ovat tehneet vahvaa yhteistyötä opiskelijoiden eteen koko pandemian ajan ja tätä tiivistä yhteistyötä jatketaan ja kehitetään. Se on välttämätön osa koko diakilaisen yhteisön, hyvinvoinnin ja koko koulutuksen rakentamista. O’Diako tuo opiskelijoiden äänen, kokemuksen ja mielipiteen esille.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022041228379