Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Zekki tarjoaa apua nuorille ja heidän kanssaan työtä tekeville

Nuorten palveluissa ja palvelujärjestelmässä on nuoren näkökulmasta monenlaisia hankaluuksia. Nuorilähtöinen, valtakunnallinen verkkopalvelu Zekki voi tuoda helpotusta sekä nuorten että ammattilaisten arkeen.

Zekki-digipalvelu on kehitetty vastaamaan ongelmaan, joka tänä päivänä oleellisesti vaikeuttaa nuorten tuen saamista: nuoret eivät tiedä tarjolla olevista tukipalveluista eivätkä löydä niitä. Tilanteet pääsevät helposti luisumaan monimutkaisiksi ennen tuen hakemista ja saamista, etenkin kun yksin pärjäämisen kulttuuri on vahva, ja kontaktit toisiin ihmisiin ovat olleet pandemian vuoksi vähissä.

Zekki kokoaa nuorille tukea tarjoavat eri toimijoiden matalan kynnyksen palvelut yhteen.

Zekki kokoaa nuorille tukea tarjoavat eri toimijoiden matalan kynnyksen palvelut yhteen ja suosittelee nuorelle juuri hänen tilanteeseensa sopivaa tukea. Zekin avulla nuori voi jäsentää tilannettaan ja tsekata ”miten mulla menee” vastaamalla 3X10D-elämäntilannemittarin 10 kysymykseen sekä arvioimalla tyytyväisyyttään elämän eri osa-alueisiin.

Vastausten perusteella nuori saa asiantuntijoiden laatiman yhteenvedon tilanteestaan, vahvuuksistaan sekä mahdollisista tukea kaipaavista osa-alueista. Tukipalvelut on kuvattu selkeästi siten, että nuori tietää, mitä voi odottaa saavansa. Zekistä voi klikata itsensä suoraan kyseiseen palveluun.

Nuorilähtöinen digipalvelu

Zekin kehittäminen lähti liikkeelle nuorten tarpeista saada tietoa tukipalveluista sekä tukea ja apua tilanteisiin, jotka eivät useinkaan noudattele nykyisiä sektorirajoja. Monet loistavat tukipalvelut olivat nuorille tuntemattomia, ja matka nuoren tunnistamasta tuen tarpeesta tukipalveluun muodostui kovin monimutkaiseksi. Nuorilla oli myös tarve saada rohkaisua tuen hakemiseen ja toisaalta mahdollisimman helposti apua ja tukea juuri omaan tilanteeseen sopivasti.

Palvelu on kehitetty yhdessä nuorten kanssa, heidän tarpeitaan kuunnellen, ja lisäksi nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten asiantuntemusta hyödyntäen.

Zekki madaltaa kynnyksiä

Zekki helpottaa tuen saavutettavuutta eri tavoin. Zekin avulla nuori löytää paikan, josta hän voi saada tukea kellonajasta tai asuinpaikasta riippumatta. Nuoren ei tarvitse itse miettiä, mihin asiaan hän etsii tukea, vaan Zekki jäsentää vastausten perusteella tilannetta ja tarjoaa siihen sopivia tukipalveluita.

Zekki helpottaa tuen saavutettavuutta eri tavoin.

Zekin tarjoamat tukipalvelut löytyvät verkosta, ja nuorelle tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia ottaa niihin yhteyttä. Palvelut ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, ja niistä suurin osa on kolmannen sektorin ylläpitämiä.

Zekki ohjaa sekä verkossa saatavilla oleviin valtakunnallisiin tukipalveluihin että lähipalveluihin, joita tarjotaan vielä rajoitetusti. Tällä hetkellä Zekistä löytyvät lähipalvelut Oulun kaupungin sekä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueilta, mutta jatkossa tarkoitus on hyödyntää kansallista Palvelutietovarantoa ja saada sitä kautta jokaiselle nuorelle vaihtoehdoksi myös kasvokkaista tukea.

Apuna ammattilaisen työssä ja tiedolla johtamisen tukena

Paitsi, että Zekki tarjoaa nuorelle mahdollisuuden jäsentää omaa tilannettaan, se voi samalla toimia myös ammattilaisen työvälineenä. Zekkiä voi suositella nuorelle helppona, itsenäisesti tehtävänä tilanteen tsekkauksena. Sitä voi myös käyttää systemaattisena puheeksi oton välineenä tai hyödyntää hyvinvoinnin ja tuen tarpeiden arvioinnissa. Zekin avulla ammattilainen voi kuulla nuoren oman näkökulman.

Zekki palvelee lisätiedon lähteenä myös ammattilaiselle, sillä sieltä löytyy jo tällä hetkellä kattava valikoima eri tilanteisiin sopivia tukipalveluita, joita nuorelle voi tarvittaessa suositella ja rohkaista häntä eteenpäin. Zekki on myös oiva apuväline, jos halutaan tarjota nuorille lisätietoa hyvinvoinnin tekijöistä tai olemassa olevista tukipalveluista.

Zekin tarjoama tieto voi toimia myös nuorten palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittämisen tukena.

Zekin tarjoama tieto voi toimia myös nuorten palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittämisen tukena. Zekistä saadaan ajantasaista tietoa nuorten hyvinvoinnista, jota hyvinvointialueen päättäjät ja nuorten palveluista vastaavat voivat hyödyntää tiedolla johtamisen tukena.

Zekki-digipalvelu julkaistiin 20.1.2021, ja jo ensimmäisenä vuonna se keräsi 50 000 käyttäjää. Tarve tällaiselle palvelulle on suuri myös muualla. Joulukuussa 2021 Zekki palkittiinkin Euroopan parhaana sosiaalisena innovaationa.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022041228378

Zekki-digipalvelu

  • Zekin kehittämisessä Diakonia-ammattikorkeakoulun mukana on ollut joukko nuorten palveluita tarjoavia ammattilaisia 12 valtakunnallisesta järjestöstä sekä Oulun kaupungilta.
  • Kehittämisen lähtökohtana on ollut nuorten tarve saada tietoa ja tukea helposti yhdestä paikasta.
  • Palvelua on kehitetty ja testattu yhdessä nuorten kanssa, ja sen kehittämistä vuosina 2020–2022 rahoittaa STEA.
  • Zekki on mahdollista linkittää suoraan nuorille tarjottavaksi palveluksi esimerkiksi eri toimijoiden verkkosivuille. Lisätietoa ja linkitysohjeet saa osoitteesta zekki@diak.fi.