Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Diakissa opiskelijaa tuetaan monipuolisesti

Opiskelijan hyvinvoinnin vahvistamiseen tarvitaan monipuolista tukea ja välineitä. Tässä tekstissä kerromme, millaisia tuen muotoja kehitettiin Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hankkeessa (ESR).

Diakissa opiskelijoiden hyvinvointia on tuettu muun muassa kehittämällä lukukausivastaavatoimintaa, edistämällä yhteisöllisyyttä, tarjoamalla välineitä elämänhallinnan ja opiskelukyvyn vahvistamiseen sekä kohtaamalla opiskelijoita ryhmässä ja yksilöllisesti.

Kuvio tuen muotoihin Diakissa. Kuviossa esitellään lukukausivastaavatoimintaa, yhteisöllisyyttä lisääviä toimintoja, kohtaamisen sekä opiskelukyvyn ja elämänhallinnan tuen muotoja.
Kuvio hankkeen kehittämistoimenpiteistä Diakissa.

Lukukausivastaavatoimintaa kehittämiseksi tuotettiin kehittämisehdotus, jossa lukukausivastaava olisi saman ryhmän ohjaaja pidempijaksoisesti. Lisäksi lukukausivastaaville tuotettiin välineitä sujuvampaan viestintään opiskelijoiden kanssa. Yhteydenpitoa varten Diakleen luotiin lukukausivastaavan ja opiskelijaryhmän yhteinen kurssialue.

Yksilö- ja ryhmäkohtaamisia

Opiskelijoita on kohdattu sekä yksilöllisesti että ryhmissä. Yksilöohjauksissa keskityttiin opiskelijan toiveista ja tarpeista nouseviin teemoihin ja ryhmäohjauksissa keskustelun aiheina oli ennalta sovittuja opiskelukykyä ja hyvinvointia tukevia teemoja. Opiskelijan tukipalvelujen näkyväksi tuomiseksi ja kohtaamisten sujuvoittamiseksi tuotettiin koottu listaus erilaisista tuen muodoista. Tavoitteena oli myös edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä, jotta opiskelija saisi tukea mahdollisimman vaivattomasti ja tuen piiriin olisi helppo hakeutua.

Opiskelijoita on kohdattu sekä yksilöllisesti että ryhmissä.

Opiskelijoiden opiskelukyvyn ja elämänhallintataitojen vahvistamiseksi tuotettiin verkko-oppimisympäristö, jonne koottiin tietoa erilaisista hyvinvointia tukevista teemoista, linkkejä lisämateriaaleihin sekä harjoitteita, joita opiskelija voi itsenäisesti tehdä. Verkko-oppimisympäristön yhteyteen luotiin vertaisopintopiiri, jossa kokoonnuttiin opiskelemaan yhdessä etänä.

Jatkuvan ryhmäytymisen malli

Yhteisöllisyyden edistämiseksi kehitettiin jatkuvan ryhmäytymisen toimintamalli, johon tuotettiin kolme harjoitetta tukemaan opiskelijoiden toiminnallisuutta ja ryhmätyötaitoja sekä edistämään opiskelu- ja työelämätaitoja. Lisäksi opiskelijoiden kanssa yhteistyössä toteutettiin opiskelijoiden rentoutumishuone. Rentoutumishuoneen tarkoituksena on tarjota opiskelijoille rauhallinen tila opiskelupäivän keskellä rentoutumiseen tai rentoon yhdessäoloon.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022041228383

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin –hanke (ESR) toimi Diakissa 1.9.2020-31.12.2021 Oulun kampuksella ja valtakunnallisesti verkossa.

Hankkeen päätoteuttaja oli Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr. (Vamos Oulu ja Vamos Rovaniemi) ja osatoteuttajia olivat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja ODL Liikuntaklinikka.

Hankkeen päätösmediatiedotteeseen voi tutustua täällä.

Hankkeen toimintaan voi tutustua tarkemmin: