Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Opasvideot tukevat kehittämishankkeiden viestintää

Ammattikorkeakoulujen vaikuttava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyö edellyttää tuekseen tuloksellista viestintää. Kolme lyhyttä videota tiivistää vinkit TKI-hankkeiden ydinviestin muotoilemiseen, viestintäsuunnitelman tekoon ja viestintään hankkeen koko elinkaaren aikana.

Yksi ammattikorkeakoulujen perustehtävistä on harjoittaa työelämää ja aluekehitystä edistävää tutkimusta sekä kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Jotta pystymme luomaan muutosta tavoitteellisesti ja vaikuttavasti, tarvitsemme näkyvyyttä tekemällemme työlle. Se tarkoittaa vaikuttavaa viestintää.

Tuotimme Diakonia-ammattikorkeakoulussa kolme lyhyttä opasvideota kehittämishankkeiden viestinnän tueksi. Ne tarjoavat tiiviit vinkit TKI-hankkeiden ydinviestin tiivistämiseen, viestintäsuunnitelman tekoon ja viestintään hankkeen koko elinkaaren aikana.

Videot on tarkoitettu tueksi projektiasiantuntijoille oman hankkeen viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi videoita voi hyödyntää korkeakoulujen opetuksessa esimerkiksi hanke- projekti- ja yritysosaamiseen opintojaksoilla.

Hankkeen ydinviesti ja pitchaus

Kehittämishankkeen viestintä kannattaa aloittaa ydinviestin muotoilulla. Siinä hankesuunnitelman ylätasolla liikkuvat, joskus hieman koukeroiset ilmaisut muovataan lyhyeen, konkreettiseen ja selkeään muotoon.

Kun ydinviesti on tiivistetty, sen pohjalta on helppo puhua erilaisille kohderyhmille. Jokaisella kohderyhmällä on omat tarpeensa ja kiinnostuksen kohteensa suhteessa hankkeeseen. Hankkeen työpajoihin tulijoille puhutaan eri tavalla kuin päättäjille, joiden linjauksista on kiinni toiminnan jatkuminen myös hankkeen jälkeen.

Yritä tiivistää keskeinen viesti noin minuutin puheeseen eri kohderyhmille. Mieti, kenelle puhut ja mikä on tavoitteesi. Tarjoa konkreettisia ratkaisuja yhteiseen ongelmaan. Tätä voi ja kannattaa harjoitella etukäteen. Silloin et jää pulaan, kun esimerkiksi toimittaja soittaa yllättäen ja kysyy, mistä tässä hankkeessa konkreettisesti onkaan kyse.

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Toinen video auttaa viestinnän pitkäjänteisessä suunnittelussa. Viestintäsuunnitelma on konkreettinen apuväline hankkeen tulosten näkyväksi tekemiseen.

Kun olet ensin tehnyt aikataulutetun toimintasuunnitelman, voit määritellä viestintätoimet, jotka tukevat tavoitteiden saavuttamista. Nimeä hankkeen keskeiset tavoitteet hyvin konkreettisesti. Sitten voit kirjata viestintätoimet, jotka tukevat tavoitteita.

Palauta mieleesi ydinviesti. Se toimii viestintäsuunnitelman punaisena lankana. Taulukoi viestintätoimet, kohderyhmä, kanavat, työnjako, aikataulut ja budjetti viestintäsuunnitelmaksi.

Jos huomaat, että jokin ei toimi, muuta sitä. Suunnitelman tarkoitus on tukea ja palvella arkista työtäsi, ja se saa elää. Päivitä suunnitelmaa säännöllisesti esimerkiksi puolivuosittain, ja sitouta koko hanketiimi mukaan viestimään.

Hankkeen elinkaari ja viestintä

Hankkeesta on tärkeää viestiä sen kaikissa vaiheissa. Kaikki alkaa jo hankkeen suunnittelu- ja hakemusvaiheessa, jolloin suunnitelmaan kirjataan viestinnän toimia, tavoitteita, euroja ja tekijöiden työaikaa. Jos esimerkiksi videosarjaa ei ole huomioitu hakemuksessa, sitä harvoin pystytään toteuttamaan improvisoiden.

Kun hanke käynnistyy, suunnitelmallinen viestintä tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista pitkin matkaa. Tulosviestintää kannattaa tehdä koko hankkeen elinkaaren ajan, ei vain loppumetreillä.

Parhaimmillaan hanke luo muutosta yhteiskunnan eri tasoilla. Se kannattaa tehdä näkyväksi, ja paketoida kehittämistyön tulokset infograafeiksi, koulutuspaketeiksi, toimintamalleiksi, videoiksi, artikkeleiksi tai laajemmiksi julkaisuiksi.

Videoita saa levittää vapaasti

Videot on julkaistu Diakin YouTube-kanavalla, ja niitä saa vapaasti levittää kaikille, joille niistä voisi olla iloa ja hyötyä. On koko ammattikorkeakoulukentän yhteinen etu, että pystymme viestimään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyömme tuloksista. Se rakentaa ammattikorkeakoulujen yhteistä brändiä soveltavan tutkimuksen ja vaikuttavan aluekehitystyön osaajana.

Videot on tuottanut ja käsikirjoittanut Diakonia-ammattikorkeakoulun tiimi, johon kuului edustajia Diakin viestinnästä, opetuksesta ja TKI-toiminnasta. Mukana olivat Karoliina Aho, Mika Alavaikko, Elina Johansson, Jukka Koskiniemi ja Niina Mäenpää.

Videoiden toteutuksesta vastasivat Tero Eloranta Prodictum Oy:stä ja Jukka Partanen. Diakista viittomakielen ja tulkkauksen koulutusohjelmasta valmistunut Henrika Härkönen spiikkasi ja tekstitti videot.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022041228398