Siirry sisältöön
Kaksi ihmistä keskustelee, välissä leijuu kirjaimia, piirroskuva, oranssi pohjaväri.
Juttutyyppi  Kielitohtorin diagnoosit

Chat GPT ja kieltenopettaja

Open AI:n kehittämä Chat GPT puhututtaa internetissä. Sen arvellaan kohta tekevän opiskelijoiden esseet ja koevastaukset. Kenelle kielenopettaja antaa arvosanan, algoritmille vai opiskelijalle? Voiko opettaja olla ovelampi kuin Chat GPT?

Chat GPT on maksutta käytettävissä osoitteessa chat.openain.com/chat. Tammikuussa -23 järjestelmän käyttö oli maksutonta; maksullisen version arvellaan olevan tulossa (ja oletettavasti maksumuurin takana oleva GPT tulee olemaan huomattavasti suorituskykykyisempi kuin ilmaisversio).

Chat GPT herättää huolta opettajissa. Kyseessä on erittäin suorituskykyinen tekoälypohjainen tekstigeneraattori ja on herännyt pelko, että opiskelijat voivat lopulta antaa jopa opinnäytteensä, ainakin niihin liittyvät kirjallisuuskatsaukset, GPT:n tehtäväksi. Miten Chat GPT sitten suoriutuu tehtävänannoista?

Lämmittelyä

Chat GPT:n yleistä uskottavuutta voi testata helpoilla tehtävillä:

Oliko Jerry Lee Lewis jazzpianisti

Kuinka nopea on automerkki Koenigsegg Absolut Jesko?

Derivoi ƒ(x) = x2 sin(x).

Vastaukset ovat (tietysti) oikein:

Ei, Jerry Lee Lewis oli rock and roll -pianisti.

Arvioitu huippunopeus on 482 km/h.

2x sin(x) + x2cos(x).

Tosin Koeniggsegin suhteen vastauksesta voidaan jo vähän keskustella – Chat GPT taitaa tarkoittaa automerkki Bugatti Chironia. Chat GPT on opetettu internetin sisällöllä vuonna 2021, joten Absolut Jeskon nopeus on saattanut sen jälkeen ylittää viidensadan kilometrin tuntinopeuden haamurajan.

Chat GPT herättää huolta opettajissa.

Kun otetaan huomioon, että Chat GPT tiettävästi pystyy läpäisemään lääkärin ja juristin loppukokeen Yhdysvalloissa (Hammer, 2023), korkeakoulun perustentissä se pärjännee täysin suvereenisti.

Koekysymys

Nyt testaamme Chat GPT:n käytön tuomia etuja tenttitilanteessa.

Sosiaalialan ammattilaisia kouluttavan korkeakoulun ruotsin loppukokeessa yksi kysymys, lastensuojeluilmoitusvelvollisuuteen liittyen, voisi olla muotoa:

När ska man göra en barnskyddsanmälan?

Kokemus on osoittanut, että sujuvalla ruotsilla kysymykseen osaa suomenkielisistä opiskelijoista vastata melko harva. Chat GPT vastaa ongelmitta ja sujuvasti:

En barnskyddsanmälan bör göras när det finns misstanke om att ett barn far illa eller är i fara. Tecken på omsorgsvikt eller misshandel inkluderar:

  1. Fysiska skador, såsom blåmärken eller brännsår
  2. Upprepade skolkningsdagar
  3. Uttalade psykiska problem eller självskadebeteenden
  4. Ovanligt förändrat beteende eller humör
  5. Sexuella övergrepp eller utsatthet
  6. Neglect, inklusive uttorkning, undernäring eller otillräcklig klädsel.

Vastaus jatkuu toteamuksella, että on parempi tehdä lastensuojeluilmoitus liian kevyin perustein kuin jättää tekemättä.

Opettaja toteaa, että hyvältä näyttää. Onko arvosana siis 5/5? Ehkei ilman lisäselvityksiä kuitenkaan.

Lisäkysymyksiä

Chat GPT:n edellisen kysymyksen 6. vastauksessa käyttämä sana neglect on englantia. Asianmukainen termi ruotsinkielisessä vastauksessa olisi försummelse (”neglect” olisi mahdollinen eri merkityksessä spesifissä lääketieteellisessä kontekstissa mutta ei tässä).

Kun GPT:ltä asiasta kysytään, vastaus on:

Ja, neglect är ett vanligt svenskt ord.

Opettaja havaitsee siis heti ensimmäisen epäilyttävän piirteen vastauksessa.

Kuvitteellisessa tenttitilanteessa, jossa Chat GPT:n käyttö olisi sallittu, opiskelijalle voitaisiin suunnata ex tempore -kysymys koulupinnauksesta:

Vad tycker du själv om skolskolkning?

Chat GPT vastaa:

Som en AI-modell har jag inte min egen åsikt, men skolskolkning är en allvarlig fråga som kan ha negative konsekvenser för barnets utveckling och framtid.

Vastaus jatkuu usealla virkkeellä – sangen yleisellä ja itsestäänselvyyksiä sisältävällä tasolla; henkilökohtaista vastausta ei tule.

Opettaja voi tehdä uuden kysymyksen:

Förresten, hur vanligt var skolskolkning i din tidigare skola?

Chat GPT vastaa:

Som en AI-modell har jag inte gått i skolan, så jag har ingen personlig erfarenhet av skolskolkning.

Vastaus jatkuu varsin epämääräisellä ja spekulatiivisella, tosin vuolaalla, arviolla koulupinnauksen yleisyydestä ja vaihtelusta koulujen välillä.

Chat GPT -tenttikokelasta voi hämätä kysymyksellä ilmastonmuutoksen vaikutuksesta koulupinnaukseen:

Kan klimatförändring leda till skolskolkning i vissa fall?

Vastaus on hyvin hämärä:

Ja, klimatförändringar kan i vissa fall påverka skolbarns välbefinnande och leda till skolskymning.

Opettaja pystyy siis käräyttämään Chat GPT -tenttikokelaan parilla henkilökohtaisella mutta teemaan liittyvällä kysymyksellä. Toisaalta ns. häröpallokysymys (johon ihmisreaktio olisi häh?!) sotkee myös GPT:n pasmat. Chat GPT:lle ei ainakaan vielä ole koodattu persoonallisia ominaisuuksia ja reagointia.

Mitä tulisi tehdä?

Chat GPT pystyy tuottamaan ainakin perustason tenteissä vakuuttavia vastauksia. Opetusaineisto on algoritmilla toki ollut suunnattoman suuri – koko internet. Lisäkysymykset yleensä paljastavat vastauksen älyn tekoälyksi. Opettajan täytyy tietää, mitä kannattaa kysyä: opettajan on siis tiedettävä, mitä Chat GPT ei tiedä tai mikä saa sen sekaisin.

Vuoden tai parin päästä on luonnollisesti mahdollista, että Chat GPT:n voi personoida vastausten tuottajana; kenties johonkin kysymykseen saa vastaukseksi koulumaailmassa tiettävästi joskus esiintyvän haistattelunkin.

Lähteet

Hammer, A. (30.1.2023). The rise of the machines? Chat GPT can pass US Medical Licensing Exam and the Bar, experts warn – after the AI chatbot received B grade on Wharton MBA paper. Daily Mail.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023030329532