Siirry sisältöön
Papereita leijumassa ilmassa, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Terveydenhoitajaopiskelijoille uusi tapa suorittaa imetysnäyttö

Imetyscase-kortit edistävät imetysnäyttöjen antoa ja auttavat syventymään imetysohjaukseen.

Terveydenhoitajien rooli imetyksen edistämisessä on merkittävä. Imetykseen liittyvän tiedon tulee olla ajantasaista ja terveydenhoitajien tulee ymmärtää rintamaidon kokonaisvaltainen merkitys vastasyntyneelle, kuten myös maidon immunologinen ja ravitsemuksellinen sisältö. Nämä ovat edellytykset sille, että hoitajat voivat antaa vanhemmille hyvää imetysohjausta.

Imetyksestä on tehty hoitosuositus, joka ohjaa raskaana olevan ja sekä imeväisikäisen lapsen äidin ja perheen imetysohjausta.  Tämä on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille yhtenäistämään ohjausta sekä parantamaan imetysohjauksen laatua.

Imetysnäytön suorittaminen osana imetysohjaajakoulutusta

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos suosittelee WHO:n imetysohjaajakoulutusta (20h) hoitohenkilökunnalle, joka työskentelee vauvojen ja raskaana olevien kanssa. Imetysnäyttö on osa WHO:n imetysohjaajakoulutusta ja näytön suorittamalla valmistuu imetysohjaajaksi. Imetysnäytöllä tarkoitetaan ohjaustilannetta, jossa opiskelija antaa imetysohjausta käytännössä tai simuloimalla. Ohjaaja arvioi ohjaustilannetta.

Imetysnäyttöjen suorittaminen terveydenhoitajakoulutuksessa on aikaisemmin toteutettu neuvolaharjoitteluiden yhteydessä. Työelämän resurssien muuttuessa imetysnäytön vastaanotto on pitkittynyt tai jäänyt kokonaan suorittamatta. Muutoksen vuoksi koulujen on täytynyt kehittää oma tapa imetysnäyttöjen vastaanottoon.

Imetyscase-kortit hyödyksi

Suunnittelimme terveydenhoitajaopinnoissa kehittämistyönä Diakonia-ammattikorkeakoulun opettajille imetyscase-kortit, joita voidaan hyödyntää imetysnäyttöjen vastaanottamiseen. Lisäksi kortit auttavat opiskelijoita syventymään aiheeseen ja imetysohjaukseen.

Terveydenhoitajaopiskelija voi suorittaa imetysnäytön imetyscase-korttien avulla.

Terveydenhoitajaopiskelija voi suorittaa imetysnäytön imetyscase-korttien avulla. Imetysnäyttö suoritetaan videoimalla ohjaustilanne parin kanssa, esimerkiksi omalla puhelimella. Ainoastaan opettaja näkee ohjausvideon. Korteista valitaan itselle mieluisa aihe, johon pystyy syventymään ennen ohjausta. Kortit sisältävät vinkkejä ohjaamisen tueksi, jonka myötä ohjaukseen valmistautuminen on sujuvampaa. Vinkkien avulla opiskelijan on helpompi ottaa imetysongelma puheeksi.

Imetysnäytön voi suorittaa missä ja milloin vain opiskelijan oman aikataulun mukaisesti, huomioiden opettajan antama palautuspäivä. Kortit mahdollistavat imetysnäytön suorittamisen ennen neuvolaharjoittelua, joka lisää terveydenhoitajaopiskelijan valmiuksia imetysongelman sekä perheen kohtaamiseen.

Imetyscase-kortteja on kuusi kappaletta ja jokaisessa kortissa on yksi imetykseen liittyvä haaste tai ongelma. Kortit ovat kaksipuoleisia. Kortin toisella puolella on imetyshaaste ja toisella puolella vinkkejä sekä tukikysymyksiä asiasta puhumiseen ja ohjaamiseen. Imetys aiheena on laaja, joten aiheet ovat valikoituneet yleisimpien imetyshaasteiden sekä perheiden kysymysten pohjalta, joita terveydenhoitaja kohtaa päivittäisessä työssä neuvolassa. Imetyscase-korttien aiheet ovat imuote ja imetysasennot, nälkäviesti, imetyksen turvamerkit, rintatulehdus ja maidon lypsäminen, rintaraivarit sekä haavaumat ja kipu rinnassa.

Imetyscase-korteissa taustatietoina on vauvan ikä ja raskausviikot. Tämän lisäksi kortissa on kuvattu äidin esiin nostama imetyshuoli- tai ongelma. Alla kaksi esimerkkiä imetyscase-korteista.

“Äiti kertoo vastaanotolla, että vauva ei saa kunnolla otetta rinnasta. Lisäksi imetyksen jälkeen nänni on littana ja vauva heräilee 1–2 tunnin välein syömään. Äiti miettii, onko imuote ja imetysasento väärä.” Miten ohjaat äitiä oikean imuotteen ja imetysasennon kanssa?”

“Äiti tullut neuvolan avovastaanotolle 4kk ikäisen vauvan kanssa, sillä vauva alkanut huutamaan lähes aina rinnalle laitettaessa. Äiti kertoo vauvan syövän melkeinpä pelkästään vain öisin. Äiti huolissaan ja väsynyt tilanteeseen, miettii pitäisikö vauvalle antaa pullosta maitoa ja mikä korvike olisi hyvä. Mistä on kyse ja miten ohjaat äitiä?”

Opiskelijoilta positiivista palautetta

Terveydenhoitajaopiskelijoiden antama palaute imetyscase-korteista oli positiivista. Lähes kaikki opiskelijat kokivat, että korttien hyödyntäminen imetysnäytössä on erinomaista. Korttien koettiin olevan myös hyödyllisiä imetysohjaamisen suunnittelussa. Opiskelijoiden antamien palautteiden mukaan he saivat konkreettisia esimerkkejä imetysongelmista, joita voivat työssään kohdata.

Saimme erityisesti kiitosta korttien selkeydestä ja siitä, että kortit tukivat hyvin imetysnäytön toteutusta. Palautteiden perusteella imetyscase-kortit onnistuivat sisällöltään ja ulkoasultaan.

Imetyksen asiantuntijana

Terveydenhoitajan antama ohjaus ja tuki imetyksen eri vaiheissa ja haasteissa on merkittävä. Opiskelujen aikana suoritettu imetysohjaajakoulutus on merkityksellinen työelämässä sekä luo pohjan imetyksen asiantuntijuudelle. Imetyksen tukemisella on merkitystä myös globaalisesti ja kansaterveydellisesti.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023041236118