Siirry sisältöön
Ihmishahmoja tutkimassa pieniä sosiaalialaa symboloivia esineitä ja kuvioita, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Katseita sosiaalityöhön

Postmodernien tekniikoiden soveltaminen terapeuttisessa sosiaalityössä

Kun terapeuttisessa sosiaalityössä käytetään postmoderneja tekniikoita, voidaan asiakkaan menneisyyttä käsitellä laaja-alaisemmin. Tekniikat eivät kuitenkaan sovi kaikille, joten terapeuttien on oltava joustavia sovittaessaan niitä jokaisen omiin tarpeisiin.

Terapeuttinen sosiaalityö tarjoaa mahdollisuuden auttaa ihmisiä käsittelemään vaikeuksia elämässään. Narratiiviset interventiot eli erilaiset tarinalliset menetelmät ovat yksi tehokas työkalu, joka on voimakkaasti postmodernin ajattelun juurilla. Tämä blogi pohtii narratiivisten interventioiden käyttöä terapeuttisessa sosiaalityössä ja sitä, miten postmodernit tekniikat voivat rikastuttaa tätä työskentelytapaa.

Narratiivinen terapia

Narratiivinen terapia on terapeuttinen lähestymistapa, joka korostaa tarinoiden merkitystä ihmisten elämässä. Se perustuu ajatukseen siitä, että ihmiset kertovat itselleen ja toisille tarinoita omasta elämästään, identiteetistään ja kokemuksistaan. Nämä tarinat muovaavat heidän käsitystään itsestään ja maailmasta ympärillään. Narratiivisessa terapiassa terapeutti auttaa asiakasta purkamaan ja uudelleenmuokkaamaan näitä tarinoita.

Postmoderni ajattelu tuo narratiiviseen terapiaan lisäulottuvuuden. Se haastaa perinteiset totuuden, objektiivisuuden ja yksittäisen totuuden käsitteet. Postmodernit tekniikat terapeuttisessa sosiaalityössä kannustavat asiakkaita tarkastelemaan tarinoitaan monimuotoisuuden ja moniäänisyyden näkökulmasta. Tämä auttaa asiakkaita löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuja ongelmiinsa.

Tarinan purkaminen ja ulkoistaminen

Yksi postmodernin ajattelun peruskäsitteistä on dekonstruktion käsite, joka tarkoittaa tarinan purkamista osiin ja sen analysoimista uudelleen. Terapeutti voi auttaa asiakasta dekonstruoimaan oman tarinansa, jotta he voivat nähdä sen eri näkökulmista. Tällöin asiakas voi ymmärtää, miten hänen käsityksensä itsestään ja ongelmistaan on rakennettu, ja kuinka se voi muuttua.

Terapeutti voi auttaa asiakasta dekonstruoimaan oman tarinansa, jotta he voivat nähdä sen eri näkökulmista.

Toinen postmoderni tekniikka, joka soveltuu hyvin narratiiviseen terapiaan, on eksternalisaatio eli ulkoistaminen. Tämä tekniikka auttaa asiakasta erottamaan ongelmansa itsestään. Sen sijaan, että asiakas ajattelisi ongelmiaan osana itseään, hän voi nähdä ne ulkopuolisena voimana, joka vaikuttaa hänen elämäänsä. Asiakas voi irrottaa itsensä ongelmasta ja löytää uusia tapoja käsitellä sitä.

Interventiot apuna

Narratiivisten interventioiden käyttö terapeuttisessa sosiaalityössä tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden tarkastella elämänsä tarinoita ja löytää uusia merkityksiä ja ratkaisuja. Postmodernit tekniikat voivat rikastuttaa terapeuttista prosessia ja auttaa asiakkaita näkemään asiat uudella tavalla. Yhteenvetona voidaan todeta, että narratiiviset interventiot ja postmodernit tekniikat tarjoavat arvokkaan työkalupakin terapeuttiselle sosiaalityölle, ja ne voivat edistää positiivisia muutoksia.

On kuitenkin tärkeää huomata, että narratiiviset interventiot eivät välttämättä sovi kaikille asiakkaille. Terapeuttien onkin oltava joustavia ja valmiita sovittamaan näitä tekniikoita asiakkaiden tarpeiden mukaan varmistaakseen parhaan mahdollisen avun tarjoamisen.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231010139489