Siirry sisältöön
Ihmishahmoja tutkimassa pieniä sosiaalialaa symboloivia esineitä ja kuvioita, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Katseita sosiaalityöhön

Epävarmuuden hyväksyminen: todisteisiin perustuvat käytännöt sosiaalityössä

Sosiaalityössä epävarmuuden hyväksyminen on tärkeää, jotta asiakkaat voidaan kohdata kokonaisvaltaisemmin. Tämä tarkoittaa lisää kriittistä pohdintaa ja kuuntelemisen voimaa.

Sosiaalityön ydinpyrkimyksenä on auttaa yksilöitä ja yhteisöjä erilaisissa vaikeissa tilanteissa. Se on ala, joka on perinteisesti nojannut vahvasti evidenssipohjaiseen lähestymistapaan. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijöiden odotetaan perustavan päätöksensä tieteelliseen tutkimukseen ja todisteisiin. Tällainen lähestymistapa on tuonut alalle paljon arvokasta tietoa ja tehokkaita työkaluja. Kuitenkin postmodernissa ajattelussa kyseenalaistetaan tällainen ehdoton luottamus todisteisiin ja korostetaan epävarmuuden hyväksymisen tärkeyttä. Mitä epävarmuuden hyväksyminen tarkoittaa sosiaalityössä? Miten se voi rikastuttaa ammatillista käytäntöä postmodernista näkökulmasta.

Epävarmuus ja sen hyväksyminen postmodernista näkökulmasta

Epävarmuuden hyväksyminen tarkoittaa, että sosiaalityöntekijät tunnustavat, ettei kaikkea voi tietää varmasti, eikä kaikkea voida mitata tai todentaa tieteellisesti. Yksilön elämässä on monia monimutkaisia tekijöitä ja ulottuvuuksia, jotka eivät välttämättä sovi perinteisiin tieteellisiin malleihin. Tällaisissa tilanteissa on tärkeää hyväksyä epävarmuus ja avata tilaa erilaisille näkemyksille ja kokemuksille.

Postmodernissa näkökulmassa painotetaan tarinoiden merkitystä. Yksilöt ja yhteisöt kertovat omia tarinoitaan, jotka ovat keskeisiä heidän identiteetilleen ja elämänkokemuksilleen. Sosiaalityössä onkin tärkeää kuunnella ja ymmärtää näitä tarinoita, jotta erilaiset kokemukset saavat tilaa.

Epävarmuuden hyväksyminen tarkoittaa, että sosiaalityöntekijät tunnustavat, ettei kaikkea voi tietää varmasti, eikä kaikkea voida mitata tai todentaa tieteellisesti.

Tarinoiden voima on siinä, että ne voivat auttaa yksilöitä jäsentämään omaa elämäänsä ja löytämään merkityksiä vaikeissakin tilanteissa. Ne voivat myös auttaa sosiaalityöntekijöitä ymmärtämään asiakkaidensa tarpeita paremmin. Tarinat eivät kuitenkaan aina ole helposti mitattavissa tai tieteellisesti todennettavissa, ja tämä on osa epävarmuuden hyväksymistä.

Kriittinen reflektio ja eettinen pohdinta

Epävarmuuden hyväksyminen sosiaalityössä vaatii myös kriittistä reflektiota ja eettistä pohdintaa. Sosiaalityöntekijöiden on kyettävä tunnistamaan omat arvonsa, asenteensa ja ennakkoluulonsa sekä pohtimaan niiden vaikutusta heidän päätöksiinsä ja toimintaansa.

Lisäksi eettinen pohdinta liittyy siihen, miten sosiaalityöntekijät voivat toimia parhaiten asiakkaidensa edun mukaisesti epävarmuuden vallitessa. On tärkeää pyrkiä tasapainottamaan tieteellinen tieto ja asiakkaiden omat kokemukset niin, että heidän yksilölliset tarpeensa huomioidaan.

Epävarmuuden hyväksymisen merkitys

Epävarmuuden hyväksyminen on tärkeä näkökulma sosiaalityössä, erityisesti postmodernin ajattelun valossa. Se vaatii sosiaalityöntekijöiltä avoimuutta erilaisille näkemyksille ja kokemuksille sekä kykyä kuunnella ja ymmärtää asiakkaidensa tarinoita. Samalla se edellyttää kriittistä reflektiota omasta toiminnasta ja eettistä pohdintaa asiakkaiden edun varmistamiseksi. Epävarmuuden hyväksyminen voi rikastuttaa sosiaalityön käytäntöä ja auttaa luomaan yksilöllisempiä ja kokonaisvaltaisempia tukipalveluita niille, jotka sitä tarvitsevat.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231010139497