Siirry sisältöön
Sormet siirtelevät pieniä palikoita, joissa on kuvioita, kuvituskuva.

Yhteiskunnallinen yritys

Yhteiskunnalliset yritykset ratkovat sosiaalisia tai ympäristöön liittyviä ongelmia luoden samalla taloudellista arvoa. Ne toimivat usein välittäjänä markkinoiden, kansalaistoiminnan ja julkisen sektorin välillä.

Toisin kuin lainsäädännön sääntelemä julkinen sektori, yritykset ovat vapaampia tuottamaan palveluja ja hyödykkeitä uusin tavoin. Joustava ja aloitteellinen yritystoiminta sisältääkin paljon mahdollisuuksia tarjota ratkaisuja myös hankaliin yhteiskunnallisiin pulmiin.

Tässä julkaisussa käsitellään yhteiskunnallisen yrityksen moninaisuutta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia eri näkökulmista ja useiden esimerkkien kautta. Kirja jakautuu neljään osaan:

Ensimmäinen osa valottaa yhteiskunnallisen yrityksen määritelmiä ja sen muuttuvaa taloudellista ja sosiaalista ympäristöä yleisellä tasolla.

Toinen osa tarkastelee yhteiskunnallisten yritysten paikallisia ja alueellisia vaikutuksia: yritysten alueellisia ekosysteemejä sekä ratkaisuja, joita yhteiskunnalliset yritykset ovat tarjonneet sosiaalisiin ja ekologisiin ongelmiin.

Kolmas osa esittelee yritysesimerkkejä, yhteiskunnallisen yrityksen perustamisessa huomioon otettavia tekijöitä sekä innovaatioita osana yritystoimintaa.

Viimeisen osan yhteenveto tarkastelee yhteiskunnallista yritystä talouden, yhteisöllisyyden ja valtasuhteiden ekosysteeminä ja pohtii, miten yrittäjyys ja innovaatiot voivat johtaa laajoihin rakenteellisiin muutoksiin. Nämä muutokset tarjoavat myös uusia toivon sekä sosiaalisen osallisuuden mahdollisuuksia.

Teos on suunnattu kaikille yhteiskunnallisista yrityksistä kiinnostuneille. Monipuolisuutensa vuoksi teos sopii hyvin myös oppikirjaksi yhteiskunnallisista yrityksistä.