Siirry sisältöön
Julkaisu

Asukkaat alueen hyvinvoinnin rakentajina – kokemuksia Oulun Rajakylän kehittämisestä

Julkaisussa kuvataan Oulun Rajakylässä toteutetun asukasosallisuutta kehittäneen hankkeen tuloksia. Asukasosallisuutta kehitettiin yhteiskehittämisen ja ratkaisukeskeisyyden pohjalta.

Asukasosallisuutta kehitettiin yhteiskehittämisen ja ratkaisukeskeisyyden pohjalta. Yhteiskehittämisen keinona olivat työpajat. Työpajoihin osallistuivat asukkaat, hyvinvointi-, sivistys- ja kulttuuripalveluiden työntekijät, esimiehet, johto, alueella toimivat järjestöt sekä projektin työntekijät.

Projektissa asuinalueelle perustettiin osallisuuden tilaksi olohuone, jossa asukkaat osallistuivat itselleen merkityksellisiin toimintoihin. Kehittämistyössä syntyneitä asukaslähtöisiä palveluita tarjottiin olohuoneessa. Näitä olivat Oulun kaupungin hyvinvointipiste, sosiaalinen kuntoutus, palveluohjaus ja mielenterveyspalvelut. Turvallisuutta ja hyvinvoivaa ympäristöä kehitettiin osallistuvan budjetin menetelmällä.

Julkaisu antaa osaamista kehittäjille, päättäjille, johtajille, korkeakouluissa toimiville opiskelijoille ja opettajille. Kirjoittajina ovat hankkeen työntekijät ja asuinyhteisöjen osallisuuden sekä yhteisöjen kehittämisen kysymyksiin perehtyneet asiantuntijat. Julkaisu on osa Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toimintaa.