Siirry sisältöön

Diak Master School – Diakonia-ammattikorkeakoulun vuosikirja 2023

Ylemmissä AMK-tutkinnoissa oppimisen lähtökohtana ovat opiskelijoiden yksilölliset lähtökohdat ja urasuunnitelmat. Diak Master Schoolin tutkinnot ja koulutukset suuntaavat tulevaisuuteen ja etsivät ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin. Työelämäläheisyys ja yhdessä oppiminen mahdollistavat kestävän tulevaisuuden osaamisen kehittämisen.

Tässä Diakonia-ammattikorkeakoulun vuosikirjassa tarkastellaan elokuussa 2023 käynnistyneen Diak Master Schoolin toimintaa. Diak Master School sisältää Diakin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, erikoistumiskoulutukset ja laajat täydennyskoulutukset. Vuosikirjassa kuvataan Diak Master Schoolin kehittämisen vaiheita sekä perustamisvaiheessa tehtyjä tutkimukseen perustuvia ja yhteisesti kehitettyjä pedagogisia ratkaisuja. Diak Master Schoolin kehittämistyö toteutettiin OKR-mallin (Objectives and Key Results) avulla.

Vuosikirjassa kerrotaan sekä työelämän että korkeakoulujen välisestä yhteistyöstä ylempien AMK-tutkintojen kehittämisessä. Ylemmät AMK-tutkinnot linkittyvät vahvasti työelämään ja sen kehittämiseen. Varsinkin opinnäytetyöt tarjoavat kiinnostavia mahdollisuuksia yhteiskehittämiselle ja työelämää palvelevan tutkimustiedon tuottamiselle. Ylempiä AMK-tutkintoja suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä myös korkeakoulujen kesken.

Diak Master School – Diakonia-ammattikorkeakoulun vuosikirja 2023 on tarkoitettu ammattikorkeakoulujen toiminnasta kiinnostuneille ja ylempään AMK-tutkintoon hakemista harkitseville sekä tutkintoa jo suorittaville.