Siirry sisältöön
Naisoletettu henkilö hymyilee post it -lappuseinän takaa, kuvituskuva.

DiakHub tutkii, kehittää ja vaikuttaa – Diakonia-ammattikorkeakoulun vuosikirja 2022

Diakonia-ammattikorkeakoulun vuosikirjassa kuvataan DiakHubin toimintaa ja tuloksia viime vuosilta.

DiakHub kokoaa yhteen sosiaali- ja terveysalan sekä työllisyyden edistämisen, erityisesti yhteiskunnallisen yrittäjyyden, parissa toimivia ihmisiä. Toiminnassa mukana olevat ihmiset muodostavat osaamiskeskittymän, joka etsii ja luo ratkaisuja yhteisiin kehittämiskohteisiin. Toiminta perustuu yhteiskehittämiseen, millä tarkoitetaan DiakHubin yhteydessä erilaisia toimintatapoja, jotka mahdollistavat asiakkaiden, ammattilaisten, organisaatioiden johdon ja muiden toimijoiden yhteisen kehittämisen. DiakHubin kehittämistyö alkoi Diakonia-ammattikorkeakoulussa vuonna 2019.

Diakonia-ammattikorkeakoulun vuosikirjassa kuvataan DiakHubin toimintaa ja tuloksia viime vuosilta. Julkaisun lukija tutustuu DiakHubin toiminnan painopisteisiin ja toimintatapoihin. Julkaisun ensimmäisen osan artikkeleissa kerrotaan, millaisen tiedon puitteissa DiakHubia kehitetään, millaista tietoa kehittämisessä kertyy ja kuinka tätä tietoa käytetään. Lisäksi kerrotaan yhteiskehittämisen toteutusmahdollisuuksista ja palvelujen käyttäjiltä saatavan kokemustiedon merkityksestä kehittämisessä.

Julkaisun toisen osan näkökulmia ovat opiskelijoiden ja palvelujen käyttäjien osallistuminen kehittämiseen. Julkaisun kolmannessa osassa kerrotaan kehittämistyön tuloksista