Siirry sisältöön

Eri tavoin kommunikoivien kohtaaminen sosiaali- ja terveysalan työssä

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kohtaavat työssään ihmisiä, joiden kanssa heillä ei ole yhteistä kieltä tai joiden tapa kommunikoida poikkeaa heidän omasta tavastaan. Väestön ikääntyminen ja yhteiskunnan monikulttuuristuminen tekevät näistä tilanteista entistä yleisempiä. Jokaisella potilaalla ja asiakkaalla on kuitenkin oikeus ymmärtää ja tulla ymmärretyksi kommunikoinnin haasteista huolimatta.

Diakin julkaisu kertoo kommunikoinnin moninaisuudesta, mahdollisuuksista ja keinoista. Julkaisu koostuu artikkeleista, joissa opastetaan, miten ammattilainen voi ja miten hänen tulisi menetellä vuorovaikutustilanteissa eri tavoin kommunikoivien kanssa. Artikkelit käsittelevät kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia lainsäädännön kannalta, selkokieltä, yhteistyötä puhuttujen kielten tulkin kanssa sekä kohtaamista ja kommunikointia viittomakielisen, kuulonäkövammaisen, puhevammaisen ja näkövammaisen henkilön kanssa. Myös olemuskieltä käsitellään kommunikointi- ja vuorovaikutusmenetelmänä.

Kirjoittajat ovat viestinnän ja kommunikoinnin asiantuntijoita, joista osa on lisäksi myös kokemusasiantuntijoita.