Siirry sisältöön
Kaksi henkilöä keskustelemassa.

Kun puhe tuottaa vaikeuksia – Tulkkausalan ammattilaiset ja asiakaslähtöiset apuvälineet puhevammaisen henkilön tukena

Tuore julkaisu käsittelee tulkkausta henkilöille, joilla on puhevamma.

Artikkelit valaisevat niin puhevammaisten tulkkauksen ja kommunikaatio-ohjauksen teoreettista taustaa kuin myös konkreettista työskentelyä. Artikkeleissa kuvataan tulkkien toimintaympäristöä, tulkin ja kommunikaatio-ohjaajan työtä, moniammatillista asiakastyötä sekä käytännön työkenttää.

Julkaisussa pohditaan myös puhevammaisten tulkin toimijuutta ja eettistä päätöksentekoa käytännön työn kontekstissa sekä tulkin mahdollisuuksia edistää puhevammaisten asiakkaiden osallisuutta. Artikkelien aiheina ovat myös kuvakommunikaatio ja puhevammainen henkilö kommunikoinnin apuvälineiden käyttäjänä. Kirjoittajat kuvaavat, miten kommunikoinnin apuvälineitä otetaan käyttöön ja miten käyttöopastusta voidaan antaa.

Puhevammaisten tulkkaus sisällytettiin korkeakoulutasoiseen tutkintoon ensimmäistä kertaa vuonna 2011 Diakissa, ja vuonna 2018 käynnistettiin Humakissa vastaava koulutus. Alan koulutusta oli aikaisemmin järjestetty vain opistotasoisena koulutuksena. Julkaisussa on katsaus puhevammaisten tulkkauksen ja kommunikaatio-ohjauksen korkeakoulutuksen sisältöihin.

Kirjoittajina ovat Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) henkilökuntaa ja alumneja sekä alalla toimivia asiantuntijoita ja ammattilaisia.