Siirry sisältöön

Liikuntaa lisää pienillä tempuilla – työpaikan hyvinvointiprojektin vaikutukset ja kustannukset

Onnistunut työyhteisön hyvinvointiprojekti vaatii alkuinnostamisen ja motivoinnin sekä selkeän alun ja lopun. Projektin lanseeraus ja työntekijän saama ensivaikutelma ovat tärkeitä.

Tämä julkaisu kokoaa Tuottavuutta hyvinvointia kohentamalla -hankkeen tulokset. Itä-Savon sairaanhoitopiirin (Sosteri) toteuttaman hankkeen aikana työntekijöillä oli mahdollisuus osallistua kuuden kuukauden mittaisiin hyvinvointiprojekteihin, jotka tukivat työntekijän kykyä huolehtia omasta hyvinvoinnistaan entistä paremmin. Arviointiraportissa on myös laskettu hankkeen toimintamallin kustannukset.

Työntekijöiden hyvinvointia mitattiin hyvinvointi-intervention alussa ja lopussa kehonkoostumus- ja työkykymittauksilla. Erityisesti liikunnan edistämistä oli tukemassa älykello ja työyhteisökohtainen sovellus. Mittausten lisäksi arviointiaineistona ovat myös kaikille osallistuneille suunnattujen kyselytutkimuksien tulokset sekä joidenkin osallistuneiden haastattelut.

Hyvinvointi-interventio lisäsi liikuntaa 1,5 tuntia viikossa. Paino putosi naisilla reilun kilon ja miehillä yli kaksi kiloa. Liikunnan lisäämiseen vaikuttivat eniten itse hankkeeseen osallistuminen, alkutilanteen kehonkoostumusmittaukset sekä hyvinvointisovelluksen yhteisöllinen merkitys. Painonpudottaminen oli haasteellisempaa kuin liikunnan lisääminen. Ravintotottumusten muuttaminen olisi vaatinut osallistujien mukaan enemmän tukea kuin vain tietoa terveellisestä ravinnosta.