Siirry sisältöön
Käsi toisen olkapäällä, kuvituskuva.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kokemusosaaminen – tunnistaminen, hyödyntäminen ja merkitys opinnoissa ja työssä

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kokemusosaamisen hyödyntämisen kirjo on laaja. Usein kokemusosaamista pidetään työotteena tai osana omaa persoonallisuutta, jota omat kokemukset ovat muokanneet.

Kokemustaustan jalostuminen kokemusosaamiseksi, jota voi hyödyntää ammatillisesti, on osa ammatillista kasvua ja ammatti-identiteetin rakentumista. Tämä on luonteeltaan pitkä ja yksilöllinen prosessi, jota opinnoissa tulisi tukea.

Tässä raportissa kartoitetaan kokemusosaamisen merkitystä sosiaali- ja terveysalan opinnoissa ja työssä. Kartoituksen kyselyyn ovat vastanneet sosiaali- ja terveysalan työntekijät sekä opiskelijat, joilla on jo kokemusta työelämästä. Edellisten lisäksi kyselyvastaajina olivat myös alan oppilaitosten opettajia ja opinto-ohjaajia.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja työntekijät katsovat, että kokemusosaaminen mahdollistaa paremman yhteyden luomisen asiakkaisiin ja potilaisiin sekä vahvistaa työn mielekkyyttä. Samalla kuitenkin tiedostetaan, että asiakastilanteet tulevat liian lähelle, epämiellyttävät tunteet ja muistot heräävät työtilanteissa sekä ammattilaisen, kokemusasiantuntijan ja vertaisen roolit voivat sekoittua.

Opetus- ja opinto-ohjaushenkilöstö suhtautui myönteisesti kokemusosaamisen hyödyntämiseen opinnoissa ja painotti sitä, että opintojen aikana opiskelijoita tulisi varustaa työelämään myös kokemusosaamisen näkökulmasta nykyistä paremmin. Huomion kiinnittäminen kokemusosaamisen tunnistamisen ja hyödyntämisen tukeen opinnoissa voi olla oppilaitokselle myös vetovoimatekijä.