Siirry sisältöön
Nuoria ihmisiä kokoamassa tornia palikoista, kuvituskuva.

Sosiaaliohjauksen tekijät ja tehtävät

Mitä kuuluu sosiaaliohjaajan tehtäviin ja minkälaisissa työympäristöissä hän työskentelee?

Sosiaaliohjaus on vielä melko uusi tulokas sosiaalipalvelujen kokonaisuudessa. Vuonna 2015 tuli voimaan sosiaalihuoltolaki, jossa sosiaaliohjaus määritellään ensimmäisen kerran sosiaalipalveluksi.

Tässä -julkaisussa vastataan neljään kysymykseen:

  • Kuka työskentelee sosiaaliohjauksen tehtävissä?
  • Missä asiakastyön toimintaympäristöissä hän työskentelee?
  • Mitä ovat hänen työtehtävänsä?
  • Miten hän työtehtävänsä tekee?

Vastauksia kysymyksiin on etsitty sosiaaliohjaajan työpaikkailmoituksista. Lisäksi aineistoina on käytetty ammattijärjestö Talentian jäseniltä kerättyä kyselyaineistoa sekä Helsingin kaupungin tekemiä sosiaaliohjaajan tehtävänkuvauksia. Aineistojen perusteella on syntynyt kuvaus sosiaaliohjauksesta sosiaalipalveluna ja työmuotona.

Julkaisu on kirjoitettu sosiaalialan ammattikorkeakoulutukseen ja ammattialan työtehtäviin hakeutumista suunnitteleville. Se on kirjoitettu myös sosiaalialalle soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon jo suorittaneelle, joka pohtii työuransa suuntaa alan työtehtävissä. Sosiaali- ja terveysalan työnantajat tai yhteistyökumppanit saavat julkaisusta tietoja siitä, mitä sosiaaliohjauksen liittyvien työtehtävien tavoitteet, sisällöt ja käytännöt ovat.